Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4) W6-PP-SM-MEMAT.2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Dąbrowski, Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3, Wydawnictwo Nowik, Opole 2015.

M. Dąbrowski, Gry matematyczne dla uczniów klas 1-3 i starszych, Wydawnictwo Nowik, Opole 2016.

I. Fechner-Sędzicka, B. Ochmańska, W. Odrobina, Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, WSiP, Warszawa 1996.

G. Kapica, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990.

R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa 2014.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

J. Nowik, J. Świercz, Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki, Wydawnictwo Nowik, Opole 2016.

M. Pisarski, Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji Matematycznej, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Jak wykorzystywać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci?, Ośrodek Rozwoju Edukacji Matematycznej, Warszawa 2017.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

J. Stańdo, M. Spławska-Murmyło, Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Literatura będzie wzbogacana w razie potrzeby o kolejne pozycje w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, wiążące się z systematycznym zapoznawaniem się z literaturą przedmiotu oraz udziałem w dyskusjach.

Ocenie podlega:

- merytoryczne i metodyczne opracowanie projektu Matematycznych Stacji Badawczych, realizowanego etapowo i dyskutowanego z nauczycielem akademickim oraz uczestnikami zajęć;

- jakość intencjonalnie dobranych mediów dydaktycznych oraz samodzielnie wykonanych materiałów i pomocy dydaktycznych;

- oryginalność i estetyka wykonania projektu;

- jakość języka matematyki.

Zakres tematów:

1-2. Zabawy i gry dydaktyczne w edukacji matematycznej

3-4. Metodyka konstruowania gier planszowych z wątkiem matematycznym

5-6. Tworzenie gier planszowych dla dzieci

7-8. Gry z wykorzystaniem kamieni domina

9-10. Gry strategiczne

11-12. Dydaktyczne wykorzystanie kostek do gry

13-14. Matematyczne origami

15-16. Karty matematyczne

17-18. Matematyka w obserwacjach pogody” – metoda projektu

19-20. Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej

21-22. Metoda matematycznych Stacji Badawczych (MSB)

23-24. Projektowanie Matematycznych Stacji Badawczych (MSB)

25-26. Prowadzenie zajęć metodą MSB

27-28. Kalkulator w edukacji matematycznej

29-30. Ocenianie matematycznych umiejętności dzieci

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, metoda działań praktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala B-1.3
Sylwia Ryszawy 17/17 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala B-1.3
Sylwia Ryszawy 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)