Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY: PRAWO OŚWIATOWE, PIERWSZA POMOC W4-MT-S1-21-OPS
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa Prawo Oświatowe.

Ustawa O Systemie Oświaty.

Ustawa Karta Nauczyciela.

Konwencja O Prawach Dziecka.

Rozporządzenia dotyczące organizacji pracy szkoły.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian oceniany będzie w skali 2-5

Zadania oceniane będą w skali 2-5. Pod uwagę brane będą kompletność, merytoryczna poprawność praz oryginalność pomysłu.

Zakres tematów:

Podstawy prawa oświatowego.

Organizacja pracy szkoły. Prawo wewnątrzszkolne.

Prawa i obowiązki nauczycieli.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

Regulacje prawne w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prawa dziecka.

Pomoc przedmedyczna.

Elementy doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 208
Natalia Cieślar, Barbara Szymańska-Markowska 16/16 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 208
Natalia Cieślar, Barbara Szymańska-Markowska 14/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)