Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuro- i psychopatologia rozwoju W6-PA-SEP-S2-N
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Namysłowska I. (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

2. Seligmann M., Walker E., Rosenhan D. Psychopatologia, Poznań 2003.

3. Carson R., Butcher J., Mineka S., Psychologia zaburzeń. GWP, Gdańsk 2011.

4. Marcelli Daniel, Psychopatologia wieku dziecięcego.

5. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

6. Abraham S., Llewelyn-Jones D., Bulimia i anoreksja. Prószyński i S-ka, 2001.

7. Kutscher M., Attwood T., Wolff R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2005.

8. Hallowell E., Ratey J., Jak żyć z ADHD.Media Rodzina, Poznań 2005.

9. Bryńska A., Kołakowski A., Pisula A., Skotnica M., Wolańczyk T., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

10. Mattis S., Ollendick T., Lęk i fobie nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwycieżyć napady paniki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

11. Baker P., Podstawy psychiatrii dziecięcej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974.

12. Bilikiewicz T. (red.), Psychiatria kliniczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.

13. Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa 2000.

14. Jarosz M. (red.), Podstawy psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988.

15. Popielarska A. (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.

16. Rola J., Depresja u dzieci, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.

17. Kaciński M. (red.), Neuropediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

18. Michałowicz R. i Jóźwiak S. (red). „Neurologia dziecięca”, Urban & Partner, 2000.

19. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G.(red.) Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005.

20. Borkowska A., Domańska L. (red). „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

21. Eliot L. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia”, Media Rodzina, Poznań, 2010.

22. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (red.). (2009). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

23. Herzyk, A. (2009). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

24. Borkowska A., Szepietowska E., Diagniza neuropsychologiczna – metodologia i metodyka. UMCS, Lublin 2000.

25. Hopkins A., Appleton R., Padaczka. Prószyński i S-ka, 1999.

26. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na koniec semestru obejmujący dokładną/szczegółową znajomość zagadnień przedstawianych podczas wykładów oraz ćwiczeń, jak również zawartych w literaturze przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do neuro i psychopatologii rozwoju: przedmiot psychopatologii, neurologia, neurologia dziecięca, neuropsychologia. Objaw i zespół psychopatologiczny, zdrowie psychiczne a zaburzenie psychiczne. Norma i patologia w rozwoju.

2. Uszkodzenia mózgu a zaburzenia czynności wyższych: agnozje, amnezje, afazje, apraksje.

3. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym – zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD).

4. Zaburzenia zachowania opozycyjno – buntownicze (ODD) oraz poważne zaburzenia zachowania (CD).

5. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania.

6. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

7. Zaburzenia lękowe i OCD okresu dzieciństwa i adolescencji.

8. Zaburzenia afektywne z uwzględnieniem okresu dzieciństwa.

9. Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia.

10. Zaburzenia psychotyczne z uwzględnieniem okresu dzieciństwa.

11. Stany napadowe – padaczka wieku dziecięcego oraz zespoły padaczkowe.

12. Zespół Gilles de la Tourette’a – zespół tików głosowych i wokalnych: etiopatologia, obraz kliniczny, leczenie.

13. Diagnoza neuropsychologiczna.

Metody dydaktyczne:

- wykład multimedialny,

- dyskusja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 107
Anna Porczyńska-Ciszewska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.