Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim W1-DF-S2-KJA
Konwersatorium (K) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pozycje angielskojęzyczne zaproponowane przez Studenta, adekwatne do wybranej tematyki prezentacji i towarzyszącej jej dyskusji. Specjalistyczne słowniki. Slowniki online. Możliwość wykorzystania zapisów sesji coachingowych lub wykładów dostępnych w sieci. Wykłady popularyzatorskie dostępne w sieci (TED etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach; ocena wiedzy i umiejętności jej zastosowania w trakcie prowadzenia przez studenta(ów) fragmentu zajęć bądź też ocena interaktywnej współpracy na zajęciach (komentarze, uwagi, polemika, dyskusja).

Ocena: bardzo dobry (5.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą;

Ocena: dobry plus (4.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe (z niewielkimi uchybieniami formalnymi);

Ocena: dobry (4.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi)

Ocena: dostateczny plus (3.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe (na poziomie akceptowalnym)

Ocena: dostateczny (3.0) – pomoc w opracowaniu i przedstawieniu referatu multimedialnego przez innego Studenta

Ocena: niedostateczna (2.0) - niespełnienie żadnego z powyższych kryteriów

Zakres tematów:

Tematyka prezentacji i konwersacji związana z kierunkiem studiów i zainteresowaniami Studenta.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta. Prezentacji towarzyszy omówienie, przeanalizowanie i objaśnienie istotnych elementów zaaranżowanej sytuacji i dyskusji w języku angielskim. Możliwość wykorzystania programów typu COOGLE lub QUIZIZZ w celu urozmaicenia przebiegu zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Mariola Sułkowska-Janowska 14/12 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Mariola Sułkowska-Janowska 12/12 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Gabriela Besler 5/12 szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Maciej Stanek 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)