Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-DF-S2-KJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium w języku angielskim
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Marcin Fabjański, Witold Marzęda, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena umiejętności zintegrowania grupy i zaaranżowania odpowiednich sytuacji interpersonalnych w języku angielskim; ocena znajomości specjalistycznego słownictwa związanego z kierunkiem studiów

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych ćwiczeń mają na celu osadzenie typowych metod, procedur i praktyk związanych z różnymi sferami doradczo – trenerskimi w języku angielskim. Moduł Konwersatorium w języku angielskim należy do grupy przedmiotów fakultatywnych, studenci wybierają jeden z proponowanych przez prowadzącego tematów zajęć albo składają własne propozycje autorskie. Tematyka poszczególnych konwersatoriów jest zależna od zgłoszonych propozycji i mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz jest ściśle związana z kierunkiem studiów. Celem modułu jest pogłębienie znajomości języka specjalistycznego zarówno w aspekcie zasobu leksykalnego właściwego dla dyscypliny, jak i umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzący wprowadza stopniowo terminologię angielską w zakresie pojęć i teorii naukowych w ogóle a w szczególności w zakresie wypranej dyscypliny naukowej; dodatkowo prowadzący przygotowuje wraz ze Studentami odpowiednie - zgodne z kierunkiem studiów - anglojęzyczne źródła naukowe.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler, Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Gabriela Besler, Maciej Stanek, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena umiejętności zintegrowania grupy i zaaranżowania odpowiednich sytuacji interpersonalnych w języku angielskim; ocena znajomości i praktycznego wykorzystania specjalistycznego słownictwa związanego z kierunkiem studiów

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych ćwiczeń mają na celu osadzenie typowych metod, procedur i praktyk związanych z różnymi sferami doradczo – trenerskimi w języku angielskim. Moduł Konwersatorium w języku angielskim należy do grupy przedmiotów fakultatywnych, studenci wybierają jeden z proponowanych przez prowadzącego tematów zajęć albo składają własne propozycje autorskie. Tematyka poszczególnych konwersatoriów jest zależna od zgłoszonych propozycji i mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz jest ściśle związana z kierunkiem studiów. Celem modułu jest pogłębienie znajomości języka specjalistycznego zarówno w aspekcie zasobu leksykalnego właściwego dla dyscypliny, jak i umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzący wprowadza stopniowo terminologię angielską w zakresie pojęć i teorii naukowych w ogóle a w szczególności w zakresie wypranej dyscypliny naukowej; dodatkowo prowadzący przygotowuje wraz ze Studentami odpowiednie - zgodne z kierunkiem studiów - anglojęzyczne źródła naukowe.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler, Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Gabriela Besler, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena umiejętności zintegrowania grupy i zaaranżowania odpowiednich sytuacji interpersonalnych w języku angielskim; ocena znajomości i praktycznego wykorzystania specjalistycznego słownictwa związanego z kierunkiem studiów. Przygotowanie pisemnej pracy w języku angielskim.(ok. 1800 znaków ze spacjami). Dozwolona jest jedna nieobecność na zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych ćwiczeń mają na celu osadzenie typowych metod, procedur i praktyk związanych z różnymi sferami doradczo – trenerskimi w języku angielskim. Moduł Konwersatorium w języku angielskim należy do grupy przedmiotów fakultatywnych, studenci wybierają jeden z proponowanych przez prowadzącego tematów zajęć albo składają własne propozycje autorskie. Tematyka poszczególnych konwersatoriów jest zależna od zgłoszonych propozycji i mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz jest ściśle związana z kierunkiem studiów. Celem modułu jest pogłębienie znajomości języka specjalistycznego zarówno w aspekcie zasobu leksykalnego właściwego dla dyscypliny, jak i umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzący wprowadza stopniowo terminologię angielską w zakresie pojęć i teorii naukowych w ogóle a w szczególności w zakresie wybranej dyscypliny naukowej; dodatkowo prowadzący przygotowuje wraz ze Studentami odpowiednie - zgodne z kierunkiem studiów - anglojęzyczne źródła naukowe.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Mariola Sułkowska-Janowska, Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)