Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki W6-EP-S2-WZKS2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa

A. D’Aleva: Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008;

E. Panofsky: Ikonografia i ikonologia. Przeł. K. Kamińska. W: Studia z historii sztuki. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył J. Białostocki. Warszawa 1971

S. Fish: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Przeł. K. Arbiszewski i inni. Kraków 2008.

U. Eco: Interpretacja: historia. W: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose: Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.

W. Kalaga: Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków 2001.

A. Szahaj: O interpretacji. Kraków 2014.

M. Bal: Sztuka czytania. pdf

K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Warszawa 1991

Solik R.: Repetycja i przemieszczenie. W: R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

Ryszard Solik: Dylematy czytania i odczytywania. W: Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki. red. R. Solik. Katowice 2013.

Ryszard Solik.: Przeciw odczytywaniu, za współkonstruowaniem i współokreślaniem. W: R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

literatura uzupełniająca

R. Nycz: Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

A. Burzyńska: Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

- wiedza w zakresie problematyki przedmiotu

- poziom merytoryczny pracy pisemnej,

spójność i merytoryczność argumentów.

forma niekontaktowa

pisemna analiza znajomości i rozumienia wskazanego tekstu z zakresu literatury przedmiotu (4 punkty do analizy, określone wymogi, kryteria, tekst w pdf dostępne na platformie Microsoft Teams).

Forma kontaktowa:

Test sprawdzający ze znajomości wybranej literatury przedmiotu. Około 10 pytań wymagających uzupełnienia lub wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

Szczegółowe treści zajęć:

- Interpretacja jako doświadczenie dzieła sztuki (o tak zwanej obecności dyskursywnej).

- Podstawowe sensy pojęcia interpretacji (od hermeneutyki klasycznej, do ontologicznego rozumienia interpretacji).

- Interpretacja epistemologiczna/ontologiczna - konsekwencje w praktyce interpretacyjnej

- Interpretacje granicy i tożsamości dzieła sztuki: od koncepcji „zamkniętych ram” do metafory „mgławicy”,

- Hermeneutyka i hermeneutyczne doświadczenie sztuki H.G. Gadamera

- M. Bal strategia „czytania” sztuki

- U. Eco Interpretacja i nadinterpretacja. Od Dzieła otwartego do intencji tekstu i „tekstualnej ekonomii”

- Paninterpretacjonizm i kulturalizm Stanleya Fisha

- Sztuka jako interpretacja.

Metody dydaktyczne:

Analiza wybranych zagadnień w oparciu o materiał ilustracyjny, literaturę przedmiotu. Ćwiczenia opierają się w głównej mierze na pracy nad tekstami i źródłami. Studenci poznają i poddają analizie koncepcje i teksty związane z teoriami interpretacji dzieła sztuki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:15 - 17:00, sala 104
Ryszard Solik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Niemcewicza 6
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.