Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-EP-S2-WZKS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia kultury i sztuki
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna część 2 (semestr letni) sprowadzają się do dalszego pogłębiania refleksji o kulturze ponowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień teorii sztuki postmodernistycznej oraz wiodących, dwudziestowiecznych i ponowoczesnych koncepcji interpretacyjnych dzieła sztuki.

Realizowane treści w szczególności powinny kształtować:

świadomość uwarunkowań metodologicznych dyskursu artystycznego,

świadomość nieodzowności interpretacji w doświadczeniu sztuki jako takiej,

świadomość dyskursywnego i kontekstualnego pojmowania sztuki i jej wytworów,

wiedzę z zakresu teorii sztuki ponowoczesnej,

znajomość wybranych założeń i rozstrzygnięć interpretacyjnych reprezentatywnych dla ponowoczesnej humanistyki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna część 2 (semestr letni) sprowadzają się do dalszego pogłębiania refleksji o kulturze ponowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień teorii sztuki postmodernistycznej oraz wiodących, dwudziestowiecznych i ponowoczesnych koncepcji interpretacyjnych dzieła sztuki.

Realizowane treści w szczególności powinny kształtować:

- świadomość uwarunkowań metodologicznych dyskursu artystycznego,

- świadomość nieodzowności interpretacji w doświadczeniu sztuki jako takiej,

- świadomość dyskursywnego i kontekstualnego pojmowania sztuki i jej wytworów,

- wiedzę z zakresu teorii sztuki ponowoczesnej,

- znajomość wybranych założeń i rozstrzygnięć interpretacyjnych reprezentatywnych dla ponowoczesnej humanistyki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna część 2 (semestr letni) sprowadzają się do dalszego pogłębiania refleksji o kulturze ponowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień teorii sztuki postmodernistycznej oraz wiodących, dwudziestowiecznych i ponowoczesnych koncepcji interpretacyjnych dzieła sztuki.

Realizowane treści w szczególności powinny kształtować:

- świadomość uwarunkowań metodologicznych dyskursu artystycznego,

- świadomość nieodzowności interpretacji w doświadczeniu sztuki jako takiej,

- świadomość dyskursywnego i kontekstualnego pojmowania sztuki i jej wytworów,

- wiedzę z zakresu teorii sztuki ponowoczesnej,

- znajomość wybranych założeń i rozstrzygnięć interpretacyjnych reprezentatywnych dla ponowoczesnej humanistyki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna część 2 (semestr letni) sprowadzają się do dalszego pogłębiania refleksji o kulturze ponowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień teorii sztuki postmodernistycznej oraz wiodących, dwudziestowiecznych i ponowoczesnych koncepcji interpretacyjnych dzieła sztuki.

Realizowane treści w szczególności powinny kształtować:

- świadomość uwarunkowań metodologicznych dyskursu artystycznego,

- świadomość nieodzowności interpretacji w doświadczeniu sztuki jako takiej,

- świadomość dyskursywnego i kontekstualnego pojmowania sztuki i jej wytworów,

- wiedzę z zakresu teorii sztuki ponowoczesnej,

- znajomość wybranych założeń i rozstrzygnięć interpretacyjnych reprezentatywnych dla ponowoczesnej humanistyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)