Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy W6-PGAN-S2-JO
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa - nie dotyczy

Literatura uzupełnijąca -

Jordan, R.R. English for Academic Purposes. CUP.

Gangwer, T. Visual impact, visual Teaching. Corwin press.

Kress, G., van Leeuwen, T. Reading Images, the grammar of visual design. Routledge.

Mac Lean U., Ratajczak P. Słownik tematyczny języka angielskiego, Zielona Góra 1999, Kanion

Serafini, F. reading the Visual. An Introduction to Teaching Multimodal Literacy

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Zakres tematów:

wprowadzanie słownictwa związanego z multimodalnością, metodologią wizualną i rzeczywistością virtualną, nauczanie umiejętności percepcyjnych

 rozszerzanie słownictwa związanego z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami studentów,

 utrwalanie kanonu leksykalnego i gramatycznego na poziomie B2+

 wyrabianie nawyków spontanicznej komunikacji językowej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study)

Liczba pracy własnej studenta - 30 godzin

Praca ze słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do egzaminu/zaliczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Maria Stec 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.