Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl Polityczna W3-PO-S1-MPOL20
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

2. M. Król, Historia Myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

3. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

4. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

5. L. Strauss, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

6. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

7. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytne, T. 1 i 2, Lublin 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny z ćwiczeń to obecność i aktywność na zajęciach. Oprócz wcześniej wymienionych kryteriów na zakończenie semestru studenci będą pisać kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

1. Narodziny polityczności w starożytnej Grecji: Sokrates i sofiści.

2. Koncepcja państwa u Platona.

3. Arystotelejskie spojrzenie na politykę.

4. Chrześcijańskie rozumienie polityczności - św. Tomasz z Akwinu.

5. "Kopernikański przewrót" w myśleniu o polityce - Niccolo Machiavelli.

6. Teoria umowy społecznej u T. Hobbesa i Johna Locke'a.

7. Jan Jakub Rousseau i nowe spojrzenie na naturę polityki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą się odbywać w formie konwersatorium (dyskusji) w oparciu o teksty zadane studentom przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 212
Tomasz Słupik 21/27 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 212
Tomasz Słupik 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.