Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 2, Lektorat języka chińskiego 2 W1-FA-TC-S1-JC2-2
Ćwiczenia 3 (C3) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Hanyu Tingli Jiaocheng (Chinese Listening Course) (Book 1 Revised). 《汉语听力教程》(修订本, 第一册). Hu Bo, Yang Xuemei (eds.). 2009. Beijing Language and Culture University Press.

2. HSK Standard Course (1) (HSK标准教程1). Jiang Liping (ed.). 2013. Beijing Language and Culture University Press.

3. HSK Standard Course (2) (HSK标准教程2). Jiang Liping (ed.). 2013. Beijing Language and Culture University Press.

4. Official Examination Papers of HSK (Level 1) (HSK真题集(一级). 2014. Higher Education Press.

5. Official Examination Papers of HSK (Level 2) (HSK真题集(二级). 2014. Higher Education Press.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0

Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Zakres tematów:

- Kontynuacja podręcznika wiodącego ("Hanyu Tingli Jiaocheng") - tematy zgodne z podręcznikiem.

- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym - ćwiczenia odpowiadające poziomowi HSK 1/2.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne na rozumienie ze słuchu, m.in.:

- gry dydaktyczne, dyktanda i quizy;

- metoda audio-lingwalna;

- praktyczne - ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10), sala 126
Haoyue Ma 20/27 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5), sala 3.23
Katarzyna Knoll 20/27 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)