Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji W3-PE-RP3-S1-2
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Czapów Cz.(1978). Wychowanie resocjalizujące. Warszawa: PWN.

Górski S.(1982). Metodyka resocjalizacyjna Warszawa.

Konopczyński M.(2006). Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa.

Konopczyński M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kozaczuk F., Urban B. (2001). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów.

Kranc M. (2018). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kudlak G. (2016). Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Warszawa: wydawnictwo Delfin.

Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wyd. Arche.

Opora R. (2010). Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Pospiszyl K. (1993)., Resocjalizacja, Warszawa.

Pytka L.(2000). Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa.

Urban B., Stanik J. M.(2007), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Tom I, II,. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Pytania wyprowadzone z zagadnień udostępnionych studentom.Ocenie będzie podlegać wiedza merytoryczna z metodyki resocjalizacji oraz umiejętność łączenia wiedzy z możliwymi praktycznymi zastosowaniami.

Zakres tematów:

1. Resocjalizacja jako dyscyplina nauki i praktyki wychowawczej. (historia rozwoju resocjalizacji – na osi czasu – moodle).

2. Zasady resocjalizacji i ich wpływ na metody pracy z niedostosowanymi społecznie.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

3. Typologia i stadia niedostosowania społecznego i ich wykorzystanie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. (materiały rozszerzające w moodle)

4. Źródła teoretyczne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacji. Mechanizmy procesu resocjalizacji.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

5. Modele i systemy pracy resocjalizacyjnej. (materiały rozszerzające w moodle).

6. Diagnoza i prognoza w resocjalizacji i ich znaczenie w wychowaniu resocjalizującym.

7. Planowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w odniesieniu do funkcjonalnego modelu resocjalizacji L. Pytki. (materiały moodle).

8. Strategie etiotropowe, ergotropowe, semiotropowe w resocjalizacji.

9. Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki

10. Procedury behawioralne w resocjalizacji.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

11. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla młodzieży.

12. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla dorosłych.

13. Przykładowe rozwiązania organizacyjno-metodyczne resocjalizacji na świecie

14. Skuteczność wychowania resocjalizacyjnego, „granice resocjalizacji”, (materiały w moodle).

15. Przegląd badań dotyczących wykorzystania metod resocjalizacyjnych w Polsce.(quiz końcowy przygotowujący do egzaminu – moodle).

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne, materiały dydaktyczne na platformie moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 108
Andrzej Czerkawski 21/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)