Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki) W1-TH-S1-MBR
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Edward Chudziński, Regionalizm. Idea-realizacje-instytucje, Warszawa 2010, s. 7-13.

Marek Elżanowski, Region jako kategoria prawna, (w:) Regionalizm Polski (przeszłość i teraźniejszość), Ciechanów 1990, s. 66-73.

Krzysztof Kwaśniewski, Elementy teorii regionalizmu, (w:) Kwiryna Handke (red.), Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993, s. 75- 85.

Jan Turowski, Regiony – regionalizm – lokalizm, (w:) Czym jest regionalizm? Wrocław-Ciechanów 1998, s. 100-106.

Danuta Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu polskiego…, s. 105- 111.

Andrzej Wyrobisz, O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 1 s. 133-148.

Jerzy Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987, s. 81-84.

Stanisław Dąbrowski, Uwagi o współczesnym regionalizmie europejskim, (w:) Czym jest regionalizm?..., s. 32-38.

Danuta Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu polskiego po 1918 roku, Poznań 2011, s. 53-60.

Aleksandra Lubczyńska, Regionalizm kielecki w latach 1918-1939, Kielce 2008, s. 19-26.

Roman Szul, Regionalizm. Refleksje na temat ewolucji idei i praktyki regionalizmu w Europie, (w:) Agnieszka Pawłowska, Zbigniew Rykl (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów 2012, s. 31-46.

Agnieszka Pawłowska, Instytucje samorządu regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej – studium porównawcze, (w:) Tamże, s. 155-176.

Edward Chudziński, Regionalizm…, Warszawa 2010, s. 14-35.

Jerzy Damrosz, Region i regionalizm…, s. 84-93.

Stanisław Dąbrowski, Regionalizm z perspektywy historycznej, (w:) Regionalizm Polski (przeszłość…, s. 21-34.

Antoni Gładysz, Regionalizm polski – dwa wieki w służbie narodu, (w:) Czym jest regionalizm?…, s. 48-58.

Danuta Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu polskiego…, s. 60-98

Zbigniew Rykiel, Typologia ruchów regionalnych w Polsce, (w:) Kwiryna Handke (red.), Region..., s. 87-95.

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska (red.), Edukacja regionalna, Warszawa 2006, s. 52-67, 74-77, 102-114.

Piotr Petrykowski, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003, s. 35-64.

Jadwiga Kowalikowa, Regionalizm w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym, (w:) Maria T. Michalewska (red.), Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki, Kraków 1999, s. 73-80.

Dzierżymir Jankowski, Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy, (w:) Regionalizm Polski (przeszłość…, s. 101-113.

Stanisław Alexandrowicz, Różne pojęcia historii regionalnej i możliwości jej uprawiania, (w:) Kwiryna Handke (red.), Region..., s. 37-48.

Danuta Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu polskiego…, s. 99-105.

Andrzej Stępnik, Główne kierunki w historiografii regionalnej i lokalnej, (w:) Janusz Spyra (red), Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii, Cieszyn 2007, s. 34-53 (www.kc-cieszyn.pl).

Andrzej Stępnik, Stan i potrzeby w zakresie rozwoju teoretycznej refleksji nad historią regionalną, (w:) Alojzy Zielecki (red.), Warsztat pracy nauczyciela historii, Rzeszów 1988, s. 157-162.

Marian Stolarczyk, Nauki pomocnicze historii w badaniach dziejów regionalnych, (w:) Józef Półćwiartek, Alojzy Zielecki (red.), Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej, Rzeszów 1977, s. 47-92.

Andrzej Tomczak, Historyczne badania regionalne ich znaczenie, (w:) O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej, Ciechanów-Toruń 1991, s. 9-17.

Łucja Charewiczowa, Historia miasta Złoczowa, Złoczów 1929.

Robert Traba, Ciągłość i historia przerywana: miasto w długim trwaniu, (w:) Krzysztof Makowski (red.), O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007, s. 75-88 oraz 89-98, 115-121 (Komentarze Andrzeja Chwalby i Stanisława Żerki).

Metody i kryteria oceniania:

Postępy uczestników zajęć oceniane będą wg następujących zasad:

a. czynne uczestnictwo w zajęciach do 30% oceny łącznej

b. przygotowanie projektu min 50% oceny łącznej

c. zaliczenie mapy regionów europejskich (NUTS 2) do 20% oceny łącznej

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Region i regionalizm: Definicje i konteksty

2. Dzieje regionalizmu europejskiego

3. Przeszłość i teraźniejszość regionalizmu w Polsce

4. Regionalizm – tożsamość – edukacja. Wokół „małych ojczyzn”

5. Idea Europy Regionów i jej konsekwencje dla gospodarki (RPOW) i statystyki (NUTS)

6. Historia wizualna: mapy i fotografie

7. Zdawanie Mapy Regionów Europejskich (NUTS 2)

8. Historia bliska, historia mówiona

9. Reportaż historyczny

10. Poszukiwanie aksjologicznej syntezy: dyskusja nad społeczną wartością i społecznymi dylematami regionalizmu

11. Prezentacja i omówienie prac zaliczeniowych studentów (3 zajęcia)

Przykładowe referaty studenckie:

„Łucja Charewiczowa jako badaczka-regionalistka”

Jadwiga Suchmiel, Łucja Charewiczowa 1897-1943. Życie i dzieło, Częstochowa 2001, w szczególności rozdział III

Referat a:

Witold Molik, Rola biografistyki w umacnianiu tożsamości regionalnej Wielkopolan, (w:) Region i ludzie a historia i tożsamość, Gdańsk-Ciechanów 1999, s. 55-63.

Referat b:

Stanisław Achremczyk, Biografistyka historyczna i jej rola w umacnianiu tożsamości regionalnej na przykładzie Warmii i Mazur, (w:) Tamże, s. 65-71.

Referat c:

Józef Borzyszkowski, Biografistyka historyczna na Pomorzu i jej rola w umacnianiu tożsamości regionalnej, (w:) Tamże, s. 73-88.

Referat d:

Andrzej Urbaniak, Historia w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, (w:) Historia w ruchu regionalnym, Wrocław 2001, s. 149-154.

Referat e:Grzegorz Michałowski: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej: 20 lat doświadczeń w upowszechnianiu wiedzy o regionie, (w:) Tamże, s. 139-145.

Referat f:

Lucjan Fac: Towarzystwo przyjaciół Nauk w Przemyślu i jego działania na rzecz edukacji historycznej, (w:) Tamże, s. 116-130.

Referat g: Łucja Charewiczowa, Czarna kamienica i jej mieszkańcy, Lwów 1935/Warszawa 1990.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, praca w grupach, praca z mapą, dyskusja, projekty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 336
Piotr Kowalewski Jahromi 26/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 138
Piotr Kowalewski Jahromi 17/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)