Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej W1-HS-S1-HNPW
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Alberti Leone Battista, O malarstwie, oprac. Maria Rzepińska, Wrocław 1963;

Alberti Leone Battista, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960;

Ballenstedt J., Jak Brunelleschi budował kopułę Santa Maria del Fiore, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 2, t. XLI, Warszawa 1996, s. 99-105;

Bastek G., Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010;

Berger, R., A Royal Passion: Louis XIV as Patron of Architecture, Cambridge 1994;

Białostocki J., „Barok”: styl, epoka. postawa, „Biuletyn Historii Sztuki”, 20 (1958) [lub w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976];

Blunt A., Art, and Architecture in France: 1500–1700, Harmondsworth, Middlesex 1977 (“The Pelican History of Art”)[ Blunt A., Kunst und Kultur des Barock und Rokoko, Basel – Wien 1979;

Bochnak, A., Historia sztuki nowożytnej, t. 1-2, Warszawa – Kraków 1970;

Boczkowska A., Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego dzieł, Wrocław 1977;

Burckhardt J., Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991;

Chastel A., Sztuka włoska, t. 1-2, Warszawa 1978;

Couchard J.P., Sztuka francuska, Warszawa 1981;

DaCosta Kaufmann T., Court, Cloister and City. The Art and Culture of Central Europe 1450–1800, London 1995;

Dejiny českého vytvarného umení, t. II: Od počatku renesance do zaveřů baroka, cz. 1-2, Praha 1989;

Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976;

Hempel E., Baroque art and Architecture in Central Europe. Germany / Austria / Switzerland / Hungary / Czechoslovakia / Poland, London 1965 (“The Pelican History of Art”);

Hutt W., Niemieckie malarstwo późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985;

Kalinowski K., Warsztat barokowego rzeźbiarza, „Artium Queastiones”, 1995, VII, s. 103-140;

Krasny P., Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010;

Leonarda da Vinci "Traktat o malarstwie" [tł. z wł., przedm. i oprac. M. Rzepińska], Wrocław 1984;

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1972;

Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980;

Levey M., Painting and Sculpture in France 1700–1789, Harmondsworth, Middlesex 1995 (“The Pelican History of Art”);

Murray P., Architektura włoskiego renesansu, Toruń 1999;

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce: od starożytności do 1500, wybr.. i oprac. Jan Białostocki,

Warszawa 1988.

Ostrowski W., Kompozycja zespołów architektonicznych barokowego Rzymu, [w:] Studia z historii

budowy miast, Warszawa 1955, s. 7-47;

Pauli T., Piero della Francesca: humanista, teoretyk sztuki, mistrz perspektywy, Warszawa, 2002;

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976;

Pfeiffer H. W., Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta, Kraków 2008;

Rembrandt: the master & his workshop: paintings, London 1991;

Rzepińska M., Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1976;

Shearman J., Manieryzm, Warszawa 1970;

Secomska K., Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985;

Sprutta J., Michał Anioł Buonarotti o sztuce pięknie i religijności, „Studia Gnesnensia”, t. XXV, 2011, s. 425-433;

Tajemnica "Las Meninas": antologia tekstów, wybór i red. A. Witko, Kraków 2006

Tomkiewicz W., Piękno wielorakie, Warszawa 1971;

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 1988;

Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1972;

Waźbiński Z., Portret „z natury” w rzeźbie florenckiej drugiej połowy XV wieku , [w:] Rafael i jego spadkobiercy (red. S. Dudzik i T. Żuchowski), Toruń 2003, s. 135-155;

Żuchowski T., Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku: ceremoniał a ewolucja kompleksu rezydencjonalnego, Poznań 1999;

Żuchowski T., Poskromienie materii : nowożytne zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim: Michał Anioł, Bernini, Canova, Poznań 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowania do zajęć i aktywności; osoby zainteresowane wyższą oceną od zaproponowanej mogą przystąpić do kolokwium (3 pytania otwarte nt. treści trzech wskazanych lektur omawianych na ćwiczeniach).

Zakres tematów:

Sztuka wczesnego renesansu ('primo quattrocento') we Florencji

Szkoła florencko-rzymska ('disegno') versus szkoła wenecka ('colorito')

Architektura doby renesansu w Italii

Sztuka dojrzałego renesansu (Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarotti, Rafael Santi, Donato Bramante)

Renesansowe malarstwo niemieckie i niderlandzkie (Albrecht Dürer, Lucas Cranach starszy, Mathis Gothard-Neithard zw. Grünewald, Hans Holbein młodszy, Albrecht Altdorfer, Hieronymus Bosch, Jan Gossaert zw. Mabuse, Pieter Bruegel starszy zw. Chłopskim)

Manieryzm w architekturze i sztukach plastycznych w Italii, Francji i Niderlandach

Początki malarstwa barokowego: Caravaggio versus Carracci

Malarstwo holenderskie i flamandzkie w XVII w.

Malarstwo monumentalne doby baroku

Nurt klasyczny versus nurt radykalnych w architekturze barkowej w Italii

Architektura barokowa w Europie Środkowej

Architektura rezydencjonalna w dobie nowożytnej w Europie

Barok we Francji i Anglii

Barok w Hiszpanii, Portugalii i ich amerykańskich koloniach

Rokoko

Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie zarysowujące temat zajęć. Dyskusja z wykorzystaniem informacji zaczerpniętych ze wskazanej literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 049
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 15/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)