Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalizacyjne I: Filozofia komunikacji W1-FI-S1-KS1-FK
Konwersatorium (K) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Kijania-Placek Pochwałą okazjonalności. Kraków 2016.

B. Brożek Granice interpretacji. Kraków 2014

M. Tokarz Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa 1993.

John Austin Mówienie i poznawanie. Warszawa 1993.

B. F. Skinner Behawioryzm. Sopot 2013.

G Mead, Umysł, osobowośc społeczeństwo Warszawa 1975.

George Lakoff i Mark Johnson Philosophy in a Flesh. New York 1999.

Olaf Jakel Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kraków 2003.

Saul. Kripke Wittgenstein o regułach i języku prywatnym. Warszawa 2007.

William. O. Quoine Słowo i przedmiot. Warszawa 1999.

Walter Ong Oralnośc i piśmienność: słowo poddane technologii. Warszawa 2011.

Jacques Derrida O gramatologii. Warszawa 1999.

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Paul Levinson Pragmatyka. Warszawa 2010.

John Fiske Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. (Wyd. dowolne.)

Umerto Eco Teoria Semiotyki. Kraków 2009.

M. Geier, Gra językowa filozofów. Warszawa 2000.

Maszyny matematyczne i myślenie, red. E. Feigenbaum & J. Feldman, PWN, Warszawa 1972

Język w świetle nauki (red.) B. Stanosz. Warszawa 1980.

Dąbrowski A. Intencjonalność i semantyka r. Spory wokół intencjonalizmu w teorii znaczenia.

Hołówka T. Myślenie potoczne Milczące uzgodnienia, Idiomy, Świat potoczny.

Ch. Perellman Nowa retoryka.

J. Butler Walczące słowa. Warszawa 2010.

Iwona Jakubowska-Branicka O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści. Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest równa ocenie otrzymanej za przygotowany referat. Student otrzymuje 5 pytań dotyczących tematu referatu i treści omawianych na zajęciach.

1 poprawna odpowiedź: DST.

2 poprawne odpowiedzi: DST +

3 poprawne odpowiedzi: DB

4 poprawne odpowiedzi: DB+

5 poprawnych odpowiedzi: BDB.

Zakres tematów:

Klasyczna teoria komunikacji Shanona-Wavera

Co to jest komunikacja?

Kontekst, okazjonalność, deiktyczność

Problem pochodzenia języka

Presupozycje

Implikatury i maksymy konwersacyjne Grice’a

Performatywy i akty mowy

Behawiorystyczne koncepcje komunikacji i świadomości

Jak działają metafory i jak tworzą dyskurs filozoficzny?

Problem języka prywatnego

Problem niezdeterminowania przekładu

Problem pisma i języka

Komunikacja w nowych mediach

Metody dydaktyczne:

referat, dyskusja prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 320
Szymon Makuła 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)