Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin W2-S1BT19-1BT-29A
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Wojtaszek P. i inni (red.). 2007. Biologia Komórki Roślinnej. cz. 2. Funkcja. PWN, Warszawa

The Arabidopsis Book (anglojęzyczne wydawnictwo on-line) i najnowsze przeglądowe artykuły naukowe w języku angielskim dotyczące omawianych zagadnień, wskazane przez osobę prowadzącą zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za konwersatorium jest wystawiana na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji oraz udziału w dyskusji. Pod uwagę brane są: treść merytoryczna prezentacji, sposób przedstawienia zagadnień (klarowne i zwięzłe wyjaśnienie, zrozumienie problemu), wykorzystanie wskazanych źródeł, umiejętność odpowiedzi na zadawane w trakcie dyskusji pytania.

Zakres tematów:

Regulacja genetyczna dynamiki mikrotubul, mikrotubule a mechaniczne właściwości ściany komórkowej

Skoto- i fotomorfogeneza: hipokotyl jako modelowy obiekt badań regulacji genetycznej wzrostu w zależności od czynników fizycznych

Rozwój systemu korzeniowego: indukcja tworzenia korzeni bocznych i przybyszowych, znaczenie architektury systemu korzeniowego w uprawie i hodowli roślin

Rozwój epidermy pędu i korzenia: podobieństwa i różnice morfogenezy i funkcji komórek epidermy oraz regulacji genetycznej powstawania wzoru komórek

Merystem apikalny pędu cz.1: samo-odtwarzanie merystemu, komórki inicjalne (macierzyste) i pochodzenie tkanek

Merystem apikalny pędu cz.2: tworzenie zawiązków i filotaksja (wzory ulistnienia)

Genetyczno-hormonalne podstawy tworzenia liścia prostego i złożonego

Rozwój kwiatu: tożsamość elementów kwiatowych (model ABCDE) i symetria kwiatu

Regulacja architektury pędu: polarność pędu i dominacja wierzchołkowa

Aktywność podziałowa kambium, polarny transport auksyny (PAT) a ksylogeneza

Metody dydaktyczne:

Prezentacja (komputerowa np. z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint) przygotowana przez osobę prowadzącą zajęcia będąca krótkim podsumowaniem zagadnień omawianych na wykładzie.

Prezentacja przygotowana przez studentów: Studenci przygotowują i przedstawiają na zajęciach prezentacje (komputerowe) dotyczące tematu zajęć na podstawie artykułów naukowych w języku angielskim wskazanych przez osobę prowadzącą. Prezentacje są podstawą do dyskusji grupy w trakcie konwersatorium moderowanej przez prowadzącego zajęcia i przygotowują do zajęć laboratoryjnych dotyczących danego tematu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 11:45, sala A-139 (SALA WYKL.)
Dorota Kwiatkowska 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 12:45, sala A-139 (SALA WYKL.)
Dorota Kwiatkowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)