Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-29A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kwiatkowska
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Joanna Elsner, Dorota Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona ze: średniej oceny z laboratorium (0,4), na którą składają się ocena z kolokwiów cząstkowych (0,2) oraz średnia ocena z raportów (0,2); oceny za prezentację przygotowaną w ramach konwersatorium (0,2); oceny z egzaminu (0,4). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych wszystkich ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z rozwojem roślin, których znajomość jest niezbędna dla biotechnologów zajmujących się hodowlą oraz wykorzystaniem produktów roślinnych i wiedzy o roślinach w różnych dziedzinach gospodarki (od produkcji żywności do bioniki, biomimetyki). W szczególności zajęcia dotyczą: mechanizmów rozwoju roślin naczyniowych na przykładach gatunków modelowych (Arabidopsis, Zea, Antirrhinum, Lycopersicon), genetycznych uwarunkowań rozwoju i funkcji roślin z uwzględnieniem wegetatywnej i generatywnej fazy rozwoju; specyfiki budowy, funkcji i rozwoju organów roślinnych w odniesieniu do organizmów zwierzęcych.

Uwagi:

Studenci z orzeczeniami o zaburzeniach psychicznych (w tym zespół Aspergera) mogą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą ustalić odpowiadającą im formę prezentacji wymaganej w ramach konwersatorium oraz uzyskać wydłużenie czasu przeznaczonego na pisanie kolokwium i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kwiatkowska
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Joanna Elsner, Dorota Kwiatkowska, Wiktoria Wodniok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona z: oceny z kolokwiów cząstkowych (0,2); oceny z raportów (0,2); oceny za prezentację przygotowaną w ramach konwersatorium (0,2); oceny z egzaminu (0,4). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych wszystkich ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z rozwojem roślin, których znajomość jest niezbędna dla biotechnologów zajmujących się hodowlą oraz wykorzystaniem produktów roślinnych i wiedzy o roślinach w różnych dziedzinach gospodarki (od produkcji żywności do bioniki, biomimetyki). W szczególności zajęcia dotyczą: mechanizmów rozwoju roślin naczyniowych na przykładach gatunków modelowych (Arabidopsis, Zea, Antirrhinum, Lycopersicon), genetycznych uwarunkowań rozwoju i funkcji roślin z uwzględnieniem wegetatywnej i generatywnej fazy rozwoju; specyfiki budowy, funkcji i rozwoju organów roślinnych w odniesieniu do organizmów zwierzęcych.

Uwagi:

Studenci z orzeczeniami o zaburzeniach psychicznych (w tym spektrum autyzmu) mogą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą ustalić odpowiadającą im formę prezentacji wymaganej w ramach konwersatorium oraz uzyskać wydłużenie czasu przeznaczonego na pisanie kolokwium i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)