Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin W2-S1BT19-1BT-29A
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Wojtaszek P. i inni (red.). 2007. Biologia Komórki Roślinnej. cz. 2. Funkcja. PWN, Warszawa

The Arabidopsis Book (anglojęzyczne wydawnictwo on-line) i najnowsze przeglądowe artykuły naukowe w języku angielskim dotyczące omawianych zagadnień, wskazane przez osobę prowadzącą zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia z materiału laboratorium przeprowadzane na początku każdego z ćwiczeń: Kolokwium obejmuje zagadnienia związane z tematem bieżącego laboratorium. Zakres szczegółowych treści obowiązujących na danym laboratorium podany będzie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem na platformie TEAMS.

Każde kolokwium jest oceniane jest w skali punktowej 0-3, gdzie za każde z 3 pytań uzyskać można maksymalnie 1 punkt. Na podstawie sumy uzyskanych na wszystkich kolokwiach punktów wystawiana jest ocena za kolokwia według skali:

bdb – 27,5 – 30

+db: 24,5 – 27

db: 21,5 – 24

+dst: 18,5 – 21

dst: 15,5 – 18

ndst: 0 – 15 punktów

Raporty z pracy laboratoryjnej: Raporty dotyczą zadań do wykonania przedstawionych przez prowadzącego w trakcie zajęć i opisanych w instrukcji oraz projektu własnego studenta. Za każdy raport można uzyskać 0-3 pkt., gdzie za brak raportu student uzyskuje 0 punktów, za raport bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty pomiędzy 0 a 3 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Raporty składane są w formie pisemnej u prowadzącego zajęcia bezpośrednio po ich zakończeniu. Na podstawie sumy uzyskanych na wszystkich zajęciach punktów wystawiana jest ocena za raporty według skali:

bdb – 27,5 – 30

+db: 24,5 – 27

db: 21,5 – 24

+dst: 18,5 – 21

dst: 15,5 – 18

ndst: 0 – 15 punktów

Zakres tematów:

Regulacja genetyczna dynamiki mikrotubul, mikrotubule a mechaniczne właściwości ściany komórkowej

Skoto- i fotomorfogeneza: hipokotyl jako modelowy obiekt badań regulacji genetycznej wzrostu w zależności od czynników fizycznych

Rozwój systemu korzeniowego: indukcja tworzenia korzeni bocznych i przybyszowych, znaczenie architektury systemu korzeniowego w uprawie i hodowli roślin

Rozwój epidermy pędu i korzenia: podobieństwa i różnice morfogenezy i funkcji komórek epidermy oraz regulacji genetycznej powstawania wzoru komórek

Merystem apikalny pędu cz.1: samo-odtwarzanie merystemu, komórki inicjalne (macierzyste) i pochodzenie tkanek

Merystem apikalny pędu cz.2: tworzenie zawiązków i filotaksja (wzory ulistnienia)

Genetyczno-hormonalne podstawy tworzenia liścia prostego i złożonego

Rozwój kwiatu: tożsamość elementów kwiatowych (model ABCDE) i symetria kwiatu

Regulacja architektury pędu: polarność pędu i dominacja wierzchołkowa

Aktywność podziałowa kambium, polarny transport auksyny (PAT) a ksylogeneza

Metody dydaktyczne:

Krótka prelekcja osoby prowadzącej laboratorium (prezentacja komputerowa).

Praca studenta pod nadzorem osoby prowadzącej:

- przeprowadzenie na podstawie instrukcji pomiarów lub obserwacji dotyczących zagadnień wchodzących w zakres tematu laboratorium, analiza wyników

- w przypadku wybranych zadań, projekt własny studenta polegający na zaplanowaniu i samodzielnym przeprowadzeniu doświadczenia/pomiarów/obserwacji w celu identyfikacji mutanta lub procesu regulowanego przez gen, którego dotyczy mutacja.

Wszystkie uzyskane wyniki oraz ich interpretację studenci przedstawiają w raporcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Dorota Kwiatkowska, Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian 12/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:15 - 20:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska 13/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala B-17 (SALA CWICZ.)
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska 9/ szczegóły
4 każdy czwartek, 17:15 - 20:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
każdy czwartek, 17:15 - 20:30, sala B-17 (SALA CWICZ.)
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)