Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna W6-PP-NM-PED-SPEC
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność. Warszawa 2008, Sic.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2008, Wyd. UAM.

Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009, Impuls.

Kirenko J.: Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin 2007, Wyd. UMCS.

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa 2016.

Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2001, APS.

Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009, PWN.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Osiągnięte efekty uczenia podczas wykładu - zostaną ocenione na podstawie pisemnego egzaminu zaliczonego co najmniej na ocenę 3.0 (dostateczną) wg poniższych kryteriów: ocena bdb 100-90%, db+ 89-80%, db 79-75%, dst+ 74-70%, dst 69-60%.

Zakres tematów:

Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk.

• Przedmiot,podmiot, cele i zadania pedagogiki specjalnej.

• Interdyscyplinarność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

• Działy pedagogiki specjalnej.

• Podstawowe pojęcia.

• Zmiany postaw wobec niepełnosprawności - modele niepełnosprawności.

• Rewalidacja, rehabilitacja i inne działania w pedagogice specjalnej.

• Osoba niepełnosprawna w kontekście zmiany społecznej- uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych

• System kształcenia i wychowania specjalnego

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 12:00, sala B1.2
Sylwia Wrona 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)