Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna W6-PP-NM-PED-SPEC
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Chrzanowska Iwona (red.): Pedagogika specjalna. Od tradycji do nowoczesności. Kraków 2015, Wyd. Impuls.

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa 2008.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS.

Smith D.D.: Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 2009, PWN.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS.

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007, Wyd. Impuls.

Gajdzica Z.: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób upośledzonych umysłowo. Katowice 2007. Wyd. UŚ.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa Prawo Oświatowe.

Rozporządzenia MEN oraz inne akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Metody i kryteria oceniania:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• przygotowanie projektu grupowego i pracy indywidualnej

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• Przygotowanie oraz prezentacja pracy grupowej i pracy indywidualnej

Projekt grupowy:

• praca w grupach

• zagadnienie związane z dyscyplinami pedagogiki specjalnej (wybór i prezentacja określonego tematu)

• projekt może być przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, za pomocą sesji plakatowej lub jedynie słownie

• oceniany będzie poziom współpracy podczas prezentowania, adekwatność treści do danego zagadnienia (oraz realność zaprojektowanej pomocy), znajomość możliwości skorzystania z różnych instytucji, sposób przedstawienia, innowacyjność i pomysłowość

• oddanie pracy w formie pisemnej

Praca indywidualna:

• przygotowanie recenzji wybranego artykułu naukowego z zakresu pedagogiki specjalnej

• oddanie pracy w formie pisemnej wraz z kserokopią artykułu, zawierającą pełną notę bibliograficzną

Zakres tematów:

• Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej

• Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja dziecka

• Kwalifikacja uczniów do kształcenia specjalnego - rola poradni psychologiczno-pedagogicznej

• Szkolnictwo specjalne - formy, cele i zadania

• Kompetencje pedagoga specjalnego i rola asystenta osoby niepełnosprawnej

• Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

• Wprowadzenie do tyflopedagogiki

• Wprowadzenie do surdopedagogiki

• Podstawy pedagogiki terapeutycznej

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, dyskusja, praca z tekstem, film, metody aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 19:15, sala B1.2
Sylwia Wrona 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)