Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna i społeczna W3-PO-S2-KM5.20
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Hanna Arendt: Dziedzina publiczna i dziedzina prywatna. W: Kondycja ludzka.

2. Leszek Kołakowski: Bałwochwalstwo polityki. W: Moje słuszne poglądy na wszystko.

3. Leszek Kołakowski: Samozatrucie społeczeństwa otwartego W: Cywilizacja na kawie oskarżonych.

4. Debata nad "Etyką zawodową". W: "Etyka" nr 27/1994

5. M. Walzer, Działalność polityczna: problem brudnych rąk. W: W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010, s. 401-24.

6. Foucault M., „Omnes et singulatim”: przyczynek do krytyki politycznego rozumu, W: M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.

7. C. Gilligan, Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 ss. 67-83, 152-161.

8. J. Jarvis Thomson, „Obrona sztucznego poronienia“, w: T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa: Czytelnik, 1982 s. 233-257;.

38. M. Pabst Battin, Eutanazja: kwestie podstawowe, w: W. Galewicz (red.),

9. Wokół śmierci i umierania, Antologia bioetyki t. 1, Kraków: Universitas 2009, s. 339-50.

10. Leszek Kołakowski, Etyka bez kodeksu w: Kultura i fetysze. Eseje, Warszawa, PWN 2000.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Przygotowanie merytoryczne do zajęć.

3. Udział w dyskusji na zajęciach.

4. Przygotowanie merytoryczne i udział w debacie (praca zespołowa).

Zakres tematów:

1. To co moje; to co twoje. Problem prywatne - publiczne.

2. Problemy dziedzictwa oświecenia - życie bez wartości absolutnych.

3. Samozatrucie społeczeństwa otwartego - w świecie wolności i tolerancji?.

4. Etyka zawodowa - usankcjonowanie niecnoty, usankcjonowanie cnoty.

5. Etyka zawodowa - wymiar praktyczny.

6. Problem "brudnych rąk" - polityka a etyka.

7. Etyka troski o siebie.

8. Pomiędzy życiem a życiem - problem aborcji i eutanazji.

9. Etyka bez kodeksu?

10. Debata: Czy państwo powinno podporządkować się państwu Bożemu?

11. Debata: Czy wykorzystanie zwierząt do badań naukowych jest słuszne?

Metody dydaktyczne:

Metoda dyskusji.

Analiza literatury przedmiotu.

Metoda pracy z tekstem.

Metoda "burzy mózgów".

Debata.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala SALA SYMPOZJALNA I
Agnieszka Turoń-Kowalska 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)