Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna i społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S2-KM5.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna i społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turoń-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Turoń-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę składa się przygotowanie merytoryczne i udział w dwóch debatach oksfordzkich (podział na grupy); obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności), przygotowanie wskazanego materiału.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie określić główne zagadnienia, pojęcia i nurty teoretyczne filozofii moralności przez konfrontowanie stanowisk klasycznych z ich współczesnymi odpowiednikami. Zasadniczym problemem badawczym na zajęciach będzie określenie problemów związanych z etyką społeczną i polityczną. Na zajęciach będziemy zapoznawać się z wybranymi problemami etyki życia publicznego: relacja prywatne-publiczne w społeczeństwie, status etyk zawodowych, etyka i polityka oraz wynikające z tej relacji konsekwencje dla jednostki i wspólnoty, etyka i rodzina, etyka i problemy związane z orientacją seksualną, etyka i religia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)