Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: Moduł 3, Lektorat języka koreańskiego 3 W1-FA-TK-S1-JK3-3
Ćwiczenia 1 (C1) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cho, H., Kim, U., Kwon, J. 2019. Korean Reading with Culture 1, Seul: Darakwon.

2. Cho, H., Kim, U., Min, H. 2019. Korean Reading with Culture 2, Seul: Darakwon.

3. Materiały własne (zbiory ćwiczeń oraz materiały własne prowadzącej)

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- wynik testu pisemnego (końcowego) - 60% oceny

- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kartkówek – 40% oceny

- obecność (maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60.

Przedmiot niezaliczony: ≥ 59.

2. Skala ocen

5 (bdb): 100-93

4.5 (db+): 92-85

4 (db): 84-77

3.5 (dst+): 76-69

3 (dst): 68-60

2 (ndst): 59≤

Obecność na zajęciach

Test pisemny sprawdzający wiedzę z gramatyki oraz słownictwa poznanego na zajęciach.

Kartkówki z gramatyki oraz słownictwa poznanego na zajęciach.

Zakres tematów:

Ćwiczenie poznanej gramatyki i słownictwa w formie pisemnej

Zagadnienia komunikacyjne z uwzględnieniem różnic ze względu na stylistykę j. koreańskiego – dialogi (w sklepie, w restauracji, w szkole, w pracy itp.)

Pisanie krótkich tekstów w języku koreańskim

Metody dydaktyczne:

metoda podająca,

metoda problemowa,

metoda praktyczna

metoda aktywizująca.

praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Wołodko 31/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)