Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: Moduł 3, Lektorat języka koreańskiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TK-S1-JK3-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język koreański: Moduł 3, Lektorat języka koreańskiego 3
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Minjae Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy


- wynik testu pisemnego - 30% oceny

- wynik testu ustnego - 40% oceny

- zadanie domowe i aktywny udział w zajęciach - 30% oceny

- obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 % (więcej 60%)

niezaliczony: ≥ 59%.

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A1-A2

Na tym etapie studenci potrafią używać podstawowej gramatyki w języku koreańskim oraz umieją rozmawiać w podstawowych sytuacjach. Rozpocznanie naukę złożonej gramatyki w celu prowadzenia swodobniej rozmowy. Studenci skoncentrują się na słownictwie w różnych zakresach i rozwija się umiejętności dostowania w zależności od sytuacji. Spróbujują tłumaczyć proste zdanie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Daeup Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy


- wynik testu pisemnego (śródsemestralnego) - 40% oceny,

- wynik testu pisemnego (końcowego) - 40% oceny

- wynik testu ustnego - 20% oceny

- obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 % (więcej 60%)

niezaliczony: ≥ 59%.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A1

Na tym etapie studenci potrafią używać podstawowej gramatyki w języku koreańskim oraz umieją rozmawiać w podstawowych sytuacjach. Rozpocznanie naukę złożonej gramatyki w celu prowadzenia swodobniej rozmowy. Studenci skoncentrują się na słownictwie w różnych zakresach i rozwija się umiejętności dostowania w zależności od sytuacji. Spróbujują tłumaczyć proste zdanie.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka, Daeup Kim, Joanna Wołodko, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W trakcie semestru student otrzymuje punkty cząstkowe do oceny z nie mniej niż 1 testu lub wypowiedzi ustnej oraz zadanie domowe zaliczeniowe.

Testy zawierają zadania otwarte i zamknięte.

Oceną każdej grupy jest suma wszystkich punktów cząstkowych.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


3. Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen grupowych

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A1

Na tym etapie studenci potrafią używać podstawowej gramatyki w języku koreańskim oraz umieją rozmawiać w podstawowych sytuacjach. Rozpoczynanie naukę złożonej gramatyki w celu prowadzenia swobodniej rozmowy. Studenci skoncentrują się na słownictwie w różnych zakresach i rozwija się umiejętności dostawania w zależności od sytuacji. Spróbują tłumaczyć proste zdanie.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka, Joanna Wołodko, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W trakcie semestru student otrzymuje punkty cząstkowe do oceny z nie mniej niż 1 testu lub wypowiedzi ustnej oraz zadanie domowe zaliczeniowe.

Testy zawierają zadania otwarte i zamknięte.

Oceną każdej grupy jest suma wszystkich punktów cząstkowych.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


3. Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen grupowych

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A1

Na tym etapie studenci potrafią używać podstawowej gramatyki w języku koreańskim oraz umieją rozmawiać w podstawowych sytuacjach. Rozpoczynanie naukę złożonej gramatyki w celu prowadzenia swobodniej rozmowy. Studenci skoncentrują się na słownictwie w różnych zakresach i rozwija się umiejętności dostawania w zależności od sytuacji. Spróbują tłumaczyć proste zdanie.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka, Joanna Wołodko, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)