Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej W6-GR-SM-HS4
Ćwiczenia (C) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001

Sztuka świata, red. P. Trzeciak, t. VII, VIII, red. W. Włodarczyk, Warszawa 1996.

W. Tomkiewicz, Barok. Piękno wielorakie, Warszawa 1971

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w., Warszawa 1983

M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1986

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1976

H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Dzieje sztuki polskiej, Dzieje sztuki powszechnej, Warszawa 1986

N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1998

K. Piwocki, M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1985

M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa 1960

M. Levey, Od Giotta do Cezanne`a. Zarys historii malarstwa europejskiego, Warszawa1987

J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, 1976

J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976

J. Białostocki, Symbole i obrazy ze świata sztuki, 1982

A. Chastel, Sztuka włoska, Warszawa 1987

K. Chłędowski, Rzym. Ludzie Baroku, Warszawa 1957

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1979

T. Dobrowolski, Sztuka polska, Kraków 1974

Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1979

A. Morawińska, Malarstwo polskie od gotyku do współczesności, Warszawa 1984

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach – dopuszczalne dwie absencje.

Ocena prezentacji w zakresie prezentowanej wiedzy, doboru ilustracji, wykorzystanej literatury.

Test identyfikacji 30 ilustracji, dzieł sztuki omawianych na zajęciach.

Ocena sumaryczna – podliczenie oceny z prezentacji i testu rozpoznania dzieł sztuki.

Prezentacja multimedialna na wybrany temat ma zwierać: podstawowe informacje o wybranych obiektach, ogólne tło historyczne i zjawiska charakterystyczne z epoki, analizę dzieł sztuki w aspekcie ikonograficznym i stylistycznym, reprezentatywny dobór materiału ilustracyjnego oraz informację bibliograficzną.

Test identyfikacji 30 dzieł sztuki, do każdej ilustracji 3 pytania. Suma punktów 90. Ocena od 46 – 70 pkt ocena 3, od 71-80 ocena 4, od 81 do 90 pkt ocena 5.

Zakres tematów:

Wczesny barok włoki – Carlo Maderna, Francesco Boromini, Caravaggio, Anibale Carraci, Giovani Bernini, kościół Il Gesu, architektura jezuicka. Dojrzały barok włoski – G. Guarini, B. Longhena, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo. Barok w Hiszpanii – Escorial, J. B. Churriguera, Jusepe de Ribera, Francisco de Zurbaran, B. Esteban Murillo, Diego Velazquez.. Barok w Holandii - Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Vermeer van Delft, Jacob van Ruisdael. Barok we Flandrii. Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Jacob Jordaenes. Barok we Francji – F. Mansart, Louis Le Vau, Charls Le Brun, pałac w Wersalu, Andre Le Notre, Louis Le Nain, Georges de La Tour, Claud Lorrain.. Barok w Polsce i w Europie Środkowej (Czechy i Śląsk). Rokoko – Canaletto, Jean Antoine Watteau, Francois Boucher, J. F. Goya, architektura i ornament. Klasycyzm - Panteon w Paryżu, Jacques Louis Dawid, Pierre P. Prudhon, Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, J. A. Ingres. Romantyzm w malarstwie – T. Gericault, E. Delacroix, W. Blake, C.D. Friedrich, F. O. Runge. Architektura i rzeźba XIX wieku, parlament brytyjski, Ch. Garnier, J. Paxton, G. Eiffel, katedra w Kolonii, F. Rodin – rzeźba. Realizm – J. F. Millet, G. Courbet, Adolf von Menzel, E. Manet, barbizończycy. Sztuka polska XIX wieku – P. Michałowski, A. Brodowski, A. Grottger, H. Simiradzki, M. Gierymski, J. Matejko. Impresjonizm – C. Monet, A. Renoir, E. Degas, C. Pissarro, M. Libermann.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 14:30, sala C1.4
Ryszard Szopa 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek C (Cieszyn, ul. Niemcewicza 6)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)