Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-GR-SM-HS4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W sytuacji nauczania zdalnego przez cały semestr test na platformie Moodle lub Teams

1.ćwiczenia – aktywność na ćwiczeniach – analiza artefaktów; prezentacja, rozpoznawanie artefaktów w formie testu z ilustracjami

2. egzamin – esej na temat epoki reprezentowanej przez wybrane dzieło z kanonu + jego analiza w ograniczonym czasie na platformie Moodle lub Teams

OKM jest średnią ważoną tych dwóch elementów

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki od baroku do impresjonizmu włącznie. obejmują sztukę powszechną i polską. Wykład uzupełniany jest analizą monograficzną biografii artystów i najważniejszej problematyki związanej w omawianym okresem, przygotowywaną jako prezentacja multimedialna przez studentów. Ćwiczenia połączone są ze wspólną analizą artefaktów.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W sytuacji nauczania zdalnego przez cały semestr test na platformie Moodle lub Teams

1.ćwiczenia – aktywność na ćwiczeniach – analiza artefaktów; prezentacja, rozpoznawanie artefaktów w formie testu z ilustracjami

2. egzamin – esej na temat epoki reprezentowanej przez wybrane dzieło z kanonu + jego analiza w ograniczonym czasie na platformie Moodle lub Teams

OKM jest średnią ważoną tych dwóch elementów

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki od baroku do impresjonizmu włącznie. obejmują sztukę powszechną i polską. Wykład uzupełniany jest analizą monograficzną biografii artystów i najważniejszej problematyki związanej w omawianym okresem, przygotowywaną jako prezentacja multimedialna przez studentów. Ćwiczenia połączone są ze wspólną analizą artefaktów.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnia ważoną ocen z ćwiczeń i egzaminu

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki od baroku do impresjonizmu włącznie. obejmują sztukę powszechną i polską. Wykład uzupełniany jest analizą monograficzną biografii artystów i najważniejszej problematyki związanej w omawianym okresem, przygotowywaną jako prezentacja multimedialna przez studentów. .

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Agata Stronciwilk
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Agata Stronciwilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnia ważoną ocen z ćwiczeń i egzaminu

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki od baroku do impresjonizmu włącznie. obejmują sztukę powszechną i polską. Wykład uzupełniany jest analizą monograficzną biografii artystów i najważniejszej problematyki związanej w omawianym okresem, przygotowywaną jako prezentacja multimedialna przez studentów. .

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)