Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł metodyka badań naukowych: Metodyka psychologicznych badań naukowych 20-SD-S3-MET.PBN
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura do przedmiotu jest dostosowywana w zależności od potrzeb związanych z tematami badań podejmowanych uczestników zajeć oraz pojawiania się nowych opracowań i doniesień. Wśród analizowanych artykułów znajdą się m.in. publikowane w "Nature" raporty na temat światowej sytuacji doktorantów, oraz występujących w ich życiu wyzwań i trudności. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć oraz ich cele związane z wyrabianiem u uczestników przydatnych w świecie nauki umiejętności, prezentowana literatura ma raczej charakter materiału ćwiczeniowego niż źródła wymaganych do zapamiętania treści, przez co może być dobierana z dużą dozą elastyczności.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu wymagane jest zrealizowanie wymagań opisanych w punkcie "Sposób ustalania oceny końcowej". Ocena z opisanej we wskazanym punkcie pisemnej pracy zaliczeniowej wystawiana jest na podstawie kryteriów, do których należą:

- spełnienie formalnych wymogów pracy;

- merytoryczna zawartość pracy;

- uwzględnienie w pracy aspektów związanych z warsztatem metodologicznym i statystycznym;

- odniesienie do aktualnych wyników badań i koncepcji z obszaru psychologii, którego dotyczy omawiany tekst.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające do tematyki przedmiotu. Jak to jest być doktorantem, psychologiem i naukowcem w świetle wyników badań i wybranych koncepcji naukowych?

2. Wymagania czasopism przy zgłaszaniu artykułów i wskazówki udzielane w recenzjach prac naukowych. Porady teoretyczne, metodologiczne i statystyczne w ramach grupy doktorantów.

3. Proza życia naukowca: ORCID, punkty, czasopisma, komisja etyczna, zgoda uczestników na udział w badaniach, repozytorium danych, formatowanie APA, cytowanie prac, internetowe moduły liczące, ustalanie wymaganej liczebności próby.

4. Dwa łyki statystyki – wybrane metody analizowania danych statystycznych, które przydadzą się prawie każdemu: analiza rzetelności, analiza skupień, analiza czynnikowa (EFA i CFA), hierarchiczna analiza regresji, poprawka Bonferroniego, model mieszany ANOVA, model APIM.

5. Zajęcia podsumowująco-uzupełniające – rozwinięcie treści wcześniejszych zajęć w oparciu o aspekty powiązane z planami badawczymi doktorantów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusje grupowe, ćwiczenia statystyczne, twórcza analiza publikacji z doniesieniami naukowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 341/341A
Łukasz Jach 4/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)