Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 2 W3-PC-MJS-PS3-5
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PC/W3-SMPC19.2020/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

References

Main readings:

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. London: SAGE.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London / New York: Routledge.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. London / New York: Routledge.

Kvale, S. (2021). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mayring, Ph. (2021). Qualitative Content Analysis: Step-by-Step. Los Angeles / London: SAGE.

Paltridge, B., & Hyland, K. (2021). Discourse Analysis: An Introduction. London, New York, New Delhi, Oxford and Sydney: Bloomsbury Academic.

Van Manen, M. (2014). Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing. London / New York: Routledge.

Additional readings:

Kaminskienė, L., Jurgilė, V., Zydziunaite (2022). Teacher leadership within the learning co-creation with students: school administration attitudes. European Journal of Contemporary Education, 11(2). 408-422. https://ejce.cherkasgu.press/en/archive.html?number=2022-06-29-17:29:52&journal=40 - archive); https://ejce.cherkasgu.press/journals_n/1656513453.pdf .

Zydziunaite, V., Kaminskiene, L., Jurgile, V., & Jezukeviciene, E. (2022). ‘Learning to Learn’ Characteristics in Educational Interactions between Teacher and Student in the Classroom. European Journal of Contemporary Education, 11(1), 213-240. https://ejce.cherkasgu.press/journals_n/1648132346.pdf

Zydziunaite, V., Kontrimiene, S., Ponomarenko, T., Kaminskiene, L. (2020). Challenges in Teacher Leadership: Workload, Time Allocation, and Self-Esteem. European Journal of Contemporary Education, 9(24), 948-962. http://www.ejournal1.com/en/archive.html?number=2020-12-23-23:41:10&journal=34 ; http://www.ejournal1.com/journals_n/1608758517.pdf

Kaminskienė, L., Žydžiūnaitė, V., Jurgilė, V., Ponomarenko, T. (2020). Co-creation of Learning: A Concept Analysis. European Journal of Contemporary Education, 9(2), 337-349. DOI: 10.13187/ejced.2020.2.337 www.ejournal1.com ; URL: http://ejournal1.com/journals_n/1592383988.pdf ; http://ejournal1.com/en/archive.html?number=2020-06-17-11:39:57&journal=32

Bagdonaite-Stelmokiene, R., Zydziunaite, V. (2020). „I became a different person“: personal change of Lithuanian foster parents through informal learning. Qualitative Research in Education, 9(1), 65-94. DOI: http://dx.doi.org/10.17583/qre.2020.4596 URL: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/issue/view/358

Kasperiuniene, J., Zydziunaite, V. (2019). A Systematic Literature Review on Professional Identity Construction in Social Media. SAGE Open. January-March, 1-11. DOI: 10.1177/2158244019828847. https://doi.org/10.1177/2158244019828847

Kasperiuniene, J., Zydziunaite, V., Eriksson, M. (2017). Stroking the net whale: a constructivist grounded theory of self-regulated learning in virtual social spaces. Qualitative Research in Education, 6(3), 276-302. DOI: http://dx.doi.org/10.17583/qre.2017.2756. URL: http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/2756/2224

Zydziunaite, V., Lepaite, D., Åstedt-Kurki, P., Suominen, T. (2015). Head nurses’ decision-making when managing ethical dilemmas. Baltic Journal of Management, 10(2), 166-187. ISSN 1746-5265. http://dx.doi.org/10.1108/BJM-12-2013-0194

Zydziunaite, V., Suominen, T. (2014). Reasons and consequences of applied leadership styles in ethical dilemmas when nurse managers make decisions. Contemporary Nurse, 48(2), 150-167. (doi: 10.5172/conu.2014.4583)

Žydžiūnaitė, V., Lepaitė, D, Suominen, T. (2013). Leadership styles in ethical dilemas when head nurses make decisions. International Nursing Review, 60(2), 228-235. ISSN 0020-8132 (Print; ) Online ISSN: 1466-7657; 60 (2), 228-235.

Žydžiūnaitė, V., Suominen, T., Åsted-Kurki, P., Lepaitė, D. (2010). The ethical dilemmas concerning decision-making within health care leadership: systematic literature review. Medicina ISSN 1010-660X; eISSN 1648-9144; 46(9):595-603. DOI: 10.1111/inr.12018 URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252593 ; http://medicina.lsmuni.lt/med/1009/1009-03e.htm ; http://medicina.lsmuni.lt/med/1009/1009-03e.pdf

Metody i kryteria oceniania:

1 część

Studenci napiszą test z pytaniami zamkniętymi na Auli (10 pytań, 8 minut). Ocena zależeć będzie od poprawności zaznaczenia odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru. Problematyka na teście obejmuje treści z kursu Metodologia badań społecznych 1 (sem. letni):

Punktacja:

9 - 10 pkt. – ocena: bardzo dobry

8 pkt. – ocena: dobry plus

7 pkt. – ocena: dobry

6 pkt. – ocena: dostateczny plus

5 pkt. – ocena: dostateczny

0 – 4 pkt. – ocena: niedostateczny

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

The nature of enquiry: setting the field

Critical qualitative educational research

Theory in qualitative educational research

Ethics of qualitative educational research

Research questions in qualitative educational research Research design and planning in qualitative educational research

Sampling in qualitative educational research

Interviews Observation Role-play research

Visual media in educational research

Approaches to qualitative data analysis

Organising and presenting qualitative data

Coding and content analysis

Discourses: conversations, narratives and autobiographies as texts

Analysing visual media

Grounded theory

Qualitative content analysis

Phenomenology (van Manen version)

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Critical discussions, Reflection-based oral presentations, Groupwork, Case studies, Critical analysis of manuscripts.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Vilma Zydziunaite 38/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)