Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł: Technologia chemiczna i materiałowa W4-CH-S1-5-MTCM
wykład 2 (W2) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 2006

2. L.A. Dobrzański, „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT, Warszawa, 2006

3. H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, 2003

4. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (obejmujący zagadnienia z wykładu 1 i 2)

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

Tematy omawiane w ramach wykładów:

Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy. Żelazo i jego stopy. Stale, staliwa, żeliwa. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali. Metale nieżelazne i ich stopy. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne. Szkła i układy szklano-ceramiczne. Materiały dla medycyny. Materiały dla optyki. Kompozyty. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem środków audio-wizualnych, omawiający podstawowe zagadnienia dotyczące chemii współczesnych materiałów technicznych.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 15

Liczba godzin pracy własnej studenta:10

Opis pracy własnej studenta: Praca ze wskazaną literaturą obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie zagadnień wskazanych na wykładzie. Przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 149
Joanna Pisarska 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)