Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2 W4-MC-S1-19-3-NOM2
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wnst/course/view.php?id=2850
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Lis, Wykłady z przedmiotu Nauka o Materiałach, http://home.agh.edu.pl/~lis,

http://kcimo.pl/pl/przedmiot/Nauka-o-materialach;

2. W.D. Callister Jr., D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An

Introduction, Wiley 2021.

3. M. Woodward, P. Karen, J.S.O. Evans, T. Vogt, Solid State Materials Chemistry,

Cambridge University Press, 2021.

4. J.W. Goodby et al., Hrsgs.. Handbook of Liquid Crystals, 8 Volume Set, Wiley-VCH, Weinheim, 2014.

5. http://scifun.chem.wisc.edu/chemweek/LiqXtal/Liqxtal.html

6. https://www.tel.com/museum/exhibition/principle/liquid-crystal.html

7. A. Fridman, Plasma Chemistry, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2008.

8. A. Bogaerts and E.C. Neyts, Plasma Technology: An Emerging Technology for

Energy Storage, ACS Energy Lett., 3 (2018) 1013 − 1027.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem. Ocena z wykładu to średnia ważona oceny z pisemnego egzaminu oraz oceny kompletu odpowiedzi pisemnych studenta na pytania zamieszczone po każdym z wykładów.

Egzamin realizowany będzie w formie testowej, za pomocą platformy e-learnigowej (pytania zamknięte i otwarte)

Skala ocen:

0-51% - niedostateczny;

52-60% - dostateczny;

61-70% - plus dostateczny;

71-80% - dobry;

81-91% - plus dobry;

92-100% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

W ramach wykładów poruszone zostaną zagadnienia: Przypomnienie definicji nauka i nauka o materiałach, Materiały ich podział, Właściwości atomów, Podział materiałów wg. ich przewodnictwa elektrycznego:przewodniki, półprzewodniki, izolatory, Model pasmowy ciała stałego, Przerwa energetyczna, Własności półprzewodników, Grupy półprzewodników: pierwiastki, związki nieorganiczne, związki organiczne, Domieszkowanie półprzewodników, Wykorzystanie półprzewodników, Półprzewodniki w życiu codziennym, Krzem, Monokryształy krzemu, Domieszkowanie krzemu, Akceptory i donory, Inne wybrane półprzewodniki: german, gal, azotek galu, arsenek galu, Złącza p-n, Tranzystor, Dioda, Termogeneratory, Ciekłe kryształy, Kształt, Własności, Budowa ciekłych kryształów: rdzeń i ramiona, Smektyki, Nematyki, Faza izotropowa, Anizotropia, Parametr porządku, Direktor, Dwójłomność, Lepkość, Napięcie powierzchniowe, Efekt Frederiksa, Wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Plazma jak czwarty stan skupienia materii, Metody jonizacji gazów i tworzenia plazmy, Gorąca i zimna plazma, Procesy jonizacji przez zderzenia, rekombinację i fotojonizację, Energia jonizacji, Chemizm jonizacji, Główne parametry plazmy, Metody wytwarzania plazmy, Wpływ ciśnienia, Równania Paschena, Zastosowania plazmy, Plazma kosmologiczna, Wiatr słoneczny, Rodzaje plazmy.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, realizowany na platformie e-learningowej. Praca własna studenta opierająca się o treści wykładów i pytania zamieszczone po każdym wykładzie (dostępne na platformie Moodle) oraz wiedzę uzyskaną z literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Julian Plewa 22/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)