Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do interpretacji tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S1-WITL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do interpretacji tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W ramach modułu student zapoznaje się ze specyfiką i uwarunkowaniami lektury literaturoznawczej, różnymi stanowisk na temat czytania oraz interpretacji w ujęciu historycznym (dobór materiału powinien eksponować stanowiska pisarzy i krytyków reprezentujących różne epoki, nurty literackie i orientacje filozoficzne). Rozważa się pytanie o granice literatury oraz jej autonomię, konfrontuje lekturę literaturoznawczą z lekturą użytkową; podnosi znaczenie społecznego i kompetencyjnego zróżnicowanie obiegów czytelniczych, omawia normy poprawności interpretacyjnej, zagadnienie interpretacja i nadinterpretacji. Omawia się również postrukturalistyczne etyki lektury, kształt i funkcje kanonu lekturowego w kulturze współczesnej; zwraca się uwagę przydatność narzędzi literaturoznawczych do analizy tekstów nieliterackich (publicystycznych, historiograficznych, filozoficznych, politycznych itp.).

Przedmiot ma charakter laboratorium interpretacyjnego prowadzonego przez opiekuna-mistrza.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych i eseistycznych ujęć procesów lektury oraz interpretacji.

2. Przyjmuje świadomą i aktywną postawę czytelniczą; jest dociekliwy i krytyczny wobec tekstu, wrażliwy na jego wieloznaczność.

3. Dostrzega odmienność tekstu literackiego w zależności od jego pozycji w systemie obiegów literackich i komunikacyjnych

4. Przejawia szacunek dla twórców i krytyków

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie konwersatorium (OKM) – zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach oraz pracy pisemnej. Zaliczenie konwersatorium jest równoważne OKM

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Magdalena Bąk, Adam Dziadek, Iwona Gralewicz-Wolny, Barbara Gutkowska, Krzysztof Kłosiński, Magdalena Piekara, Marek Pytasz, Maciej Tramer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Magdalena Bąk, Elżbieta Dutka, Krystyna Kłosińska, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz, Aleksander Nawarecki, Danuta Opacka-Walasek, Marek Pytasz, Alina Świeściak-Fast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tramer
Prowadzący grup: Magdalena Bąk, Marian Kisiel, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki, Grzegorz Olszański, Danuta Opacka-Walasek, Magdalena Piekara, Marek Pytasz, Alina Świeściak-Fast, Maciej Tramer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie konwersatorium (OKM) – zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach oraz pracy pisemnej. Zaliczenie konwersatorium jest równoważne OKM

Pełny opis:

W ramach modułu student zapoznaje się ze specyfiką i uwarunkowaniami lektury literaturoznawczej, różnymi stanowisk na temat czytania oraz interpretacji w ujęciu historycznym (dobór materiału powinien eksponować stanowiska pisarzy i krytyków reprezentujących różne epoki, nurty literackie i orientacje filozoficzne). Rozważa się pytanie o granice literatury oraz jej autonomię, konfrontuje lekturę literaturoznawczą z lekturą użytkową; podnosi znaczenie społecznego i kompetencyjnego zróżnicowanie obiegów czytelniczych, omawia normy poprawności interpretacyjnej, zagadnienie interpretacja i nadinterpretacji. Omawia się również postrukturalistyczne etyki lektury, kształt i funkcje kanonu lekturowego w kulturze współczesnej; zwraca się uwagę przydatność narzędzi literaturoznawczych do analizy tekstów nieliterackich (publicystycznych, historiograficznych, filozoficznych, politycznych itp.).

Przedmiot ma charakter laboratorium interpretacyjnego prowadzonego przez opiekuna-mistrza.

Uwagi:

filologia polska I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kałuża, Maciej Tramer
Prowadzący grup: Magdalena Bąk, Anna Kałuża, Joanna Kisiel, Marian Kisiel, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki, Grzegorz Olszański, Marek Pytasz, Maciej Tramer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie konwersatorium (OKM) – zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach oraz pracy pisemnej. Zaliczenie konwersatorium jest równoważne OKM

Pełny opis:

W ramach modułu student zapoznaje się ze specyfiką i uwarunkowaniami lektury literaturoznawczej, różnymi stanowisk na temat czytania oraz interpretacji w ujęciu historycznym (dobór materiału powinien eksponować stanowiska pisarzy i krytyków reprezentujących różne epoki, nurty literackie i orientacje filozoficzne). Rozważa się pytanie o granice literatury oraz jej autonomię, konfrontuje lekturę literaturoznawczą z lekturą użytkową; podnosi znaczenie społecznego i kompetencyjnego zróżnicowanie obiegów czytelniczych, omawia normy poprawności interpretacyjnej, zagadnienie interpretacja i nadinterpretacji. Omawia się również postrukturalistyczne etyki lektury, kształt i funkcje kanonu lekturowego w kulturze współczesnej; zwraca się uwagę przydatność narzędzi literaturoznawczych do analizy tekstów nieliterackich (publicystycznych, historiograficznych, filozoficznych, politycznych itp.).

Przedmiot ma charakter laboratorium interpretacyjnego prowadzonego przez opiekuna-mistrza.

Uwagi:

filologia polska I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.