Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (sem. 3)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kurzeja, Mateusz Penczek
Prowadzący grup: Joanna Godawa, Anna Kurzeja, Mateusz Penczek, Anida Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenia cząstkowe z poszczególnych etapów badawczych przypisanych semestrom studiów: wyłonienie obszarów badawczych; przygotowanie koncepcji; analizy teoretyczne; interpretacje i analizy empiryczne; przyjęcie pracy.

Pełny opis:

Treści programowe:

Zagadnienia metodologii badań pedagogicznych. ( Przedmiot badań, problematyka badawcza, założenia badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, zasady dostosowania procedur badań do przedmiotu badań, zmienne i wskaźniki oraz miary, organizacja i przebieg badań, kryteria doboru próby badawczej;

Seminaria problemowe dostosowane do przyjętych tematów prac;

Zapoznanie studentów z informacjami zawartymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z dnia 26 września 2000 r.);

Konsultacje problemowe w oparciu o literaturę przedmiotu ( teoretyczne, metodologiczne, empiryczne).

Uwagi:

Moduł seminaryjny 3 zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie przedstawionego projektu analizy i interpretacji badanego zjawiska, procesu, czy też zdarzenia podjętych w eksploracji. Student przedstawi całość zgromadzonych surowych wyników zrealizowanych badań pedagogicznych, a także wstępną wersję ich opracowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)