Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie literackie w wychowaniu, edukacji i terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie literackie w wychowaniu, edukacji i terapii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krasoń
Prowadzący grup: Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ważonej ocen z wykładu (kolokwium - przy czym wynik kolokwium realizowanego z zakresu wykładów stanowi 60% ostatecznego rezultatu) ćwiczeń (pisemny projekt zajęć 20%, prezentacja ekspresyjna 10%, aktywność podczas dyskusji 10%). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Moduł zawiera poszerzone treści z zakresu genologii literatury dla dzieci stosowanej w edukacji na poziomie wczesnoszkolnym oraz w terapii. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dorobkiem lirycznym i prozatorskim literatury polskiej, zwłaszcza z tekstami niosącymi z sobą wartości wychowawcze oraz nacechowanymi terapeutycznie, które mogą stać się kanwą zajęć organizowanych w przedszkolu i klasach I-III. Aktywność podejmowana w ramach modułu winna przygotować studenta do dokonywania świadomego wyboru utworów – przykładów najwybitniejszych realizacji literackich polskich i zagranicznych oraz projektowania lekcji lekturowych, zmierzających do aktualizowania potencjału intelektualnego oraz kompetencji emocjonalnych własnych i wychowanka. Zajęcia w formie wykładowej i ćwiczeniowej oraz praca własna studenta mają doprowadzić do uzyskania zakładanych efektów kształcenia modułu.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.