Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-008 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Karina Atłas, Lidia Baran, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Lidia Baran, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Lidia Baran, Mariola Paruzel-Czachura, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Lidia Baran, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu – średnia ważona:

1) oceny z zaliczenia ćwiczeń w pierwszym lub drugim terminie (Z1 lub Z2)

2) oceny z egzaminu (E):


OKM (Z1) = (0,5 x Z1 + 1,5 x E) / (0,5+1,5)

OKM (Z2) = (0,4 x Z2 + 1,6 x E) / (0,4 + 1,6)

Pełny opis:

Założenia i cele dydaktyczne:

POZNAWCZE

- ugruntowanie i poszerzenie wiedzy nt. podstawowych problemów etycznych, przed którymi może stanąć psycholog oraz sposobów ich ujmowania w ramach różnych orientacji, koncepcji i teorii etycznych i filozoficznych

- rozwijanie świadomości etycznej i przyswajanie kryteriów dokonywania oceny moralnej

PRAKTYCZNE

- dostrzeganie i identyfikowanie dylematów etycznych związanych z uprawianiem zawodu psychologa

- umiejętność podejmowania decyzji minimalizujących ryzyko naruszenia podstawowych zasad uprawiania zawodu

- kształtowanie wrażliwości moralnej i nawyku przeprowadzania kwalifikacji moralnej

Główne zagadnienia:

Moralność – etyka – aksjologia: wzajemne relacje

Etyka i jej związki z psychologią w perspektywie historycznej

Wrażliwość moralna a świadomość etyczna

- czynności i ich wytwory podlegające kwalifikacji moralnej

- determinanty wrażliwości moralnej i świadomości etycznej

- typy dylematów etycznych

Wybrane koncepcje etyczne w perspektywie ich odniesień do psychologii

Psychologia jako forma praktyki moralnej

Naczelne wartości zawodu psychologa

- odpowiedzialność jako wartość

Psycholog – zawód zaufania publicznego

Normy moralne a normy prawne w aktywności zawodowej psychologów

Etyka psychologii a psychologia moralności, normy moralne w różnych typach relacji międzyludzkich

Podstawowe etyczne zasady relacji psychologa z klientem i ich ograniczenia:

- autonomia

- podmiotowość

- prawo do prywatności

- integralność i poufność

- zachowanie tajemnicy zawodowej

Moralny obowiązek podmiotowego traktowania odbiorcy usług psychologicznych

- uzyskiwanie świadomej zgody

- zawieranie kontraktu

- dostarczanie informacji zwrotnych

Etyczna specyfika różnych obszarów aktywności zawodowej psychologa – specyfika realizacji zasad etycznych w:

- diagnostyce psychologicznej

- udzielaniu pomocy psychologicznej (zwłaszcza psychoterapii)

- badaniach naukowych

- innych obszarach profesjonalnej aktywności psychologa

Niebezpieczeństwa wykorzystywania wiedzy psychologicznej i psychologów w reklamie, kontaktach z mediami, propagandzie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Lidia Baran, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Lidia Baran, Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.