Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPS_M10_Psychologia kryminalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-282.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M10_Psychologia kryminalistyczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe, zawierające pytania jednokrotnego wyboru, otwarte i opisowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma zaznajomić studenta w wiedzę z zakresu profilowania psychologicznego i analizy kryminalnej.

Uwagi:

BRAK

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe, zawierające pytania jednokrotnego wyboru, otwarte i opisowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma zaznajomić studenta w wiedzę z zakresu profilowania psychologicznego i analizy kryminalnej.

Uwagi:

BRAK

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Należy uzyskać 2 oceny z 4 dostępnych opcji. Ocena końcowa to średnia z 2 najwyższych uzyskanych ocen.


1. Obecność na wszystkich zajęciach - 1. Ocena 3

2. Wzięcie udziału w projektach tematycznie związanych z przedmiotem, wyrażone w formie raportu projektowego. Rozpiętość ocen 3 - 4

3. Komplet Analiz - profil, portret, sylwetka. Rozpiętość ocen 2 - 5

4. Kolokwium ogólne - ostatnie zajęcia, pytania otwarte, zamknięte i wyboru abcd. Rozpiętość ocen 2 - 5

Pełny opis:

Psychologia kryminalistyczna stanowi 10 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologii sądowej i realizowany jest w bloku?. Przedmiot służy uzyskaniu przez studenta wiedzy z zakresu, historii wykorzystania psychologii w pracy dochodzeniowo – śledczej i operacyjnej, metodyki pracy służb podległych MSW i MON, roli psychologa w formacjach mundurowych oraz niezbędnych interdyscyplinarnych zagadnień umożliwiających współpracę z wymienionymi wcześniej podmiotami. Zajęcia umożliwią ukształtowanie wśród uczestników umiejętności efektywnego wsparcia i pracy w zespołach dochodzeniowych i śledczych, konsultacji elementów psychologicznych w grach i kombinacjach operacyjnych, poszerzonej analizy behawioralnej („profilowania”) w odniesieniu do osób, grup i organizacji.

Uwagi:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)