Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego - Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS903D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego - Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studenta z problematyką uzależnienia od środków psychoaktywnych (mechanizmami uzależnienia fizjologicznego, psychologicznego; współuzależnienia) oraz pomocy psychologicznej osobom uzależnionym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostanie podjęta następująca tematyka:

nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych-obraz kliniczny. Koncepcje i modele uzależnienia. Uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, społeczne.

Alkoholizm jako choroba. Modele i koncepcje przyczyn uzależnienia. Obraz kliniczny uzależnienia od alkoholu. Mechanizm uzależnienia fizjologicznego, mechanizm uzależnienia psychologicznego.

Pomoc psychologiczna i profilaktyka uzależnień. Terapia Uzależnień, grupy samopomocowe. Farmakoterapia.Problemy współuzależnienia.

Literatura:

Cierpiałowska L.(2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Cierpiałowska L.(red.)(2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań. Wyd.Naukowe Uniwersytetu im. A. Mic-kiewicza

Mellibruda J., Sobolewska Z. (2006).Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa. Instytut Psy-chologii Zdrowia

Sęk H. (2007). Psychologia kliniczna. Warszawa. Wyd. naukowe PWN.

Seligmann M., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003). Psychopatologia. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ka

Efekty uczenia się:

Student zostanie wyposażony w wiedzę na temat nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Zna główne koncepcje i modele uzależnienia.

Potrafi opisać uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Zna mechanizm uzależnienia fizjologicznego oraz psychologicznego. Posiada wiedzę na temat pomocy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Zan mechanizmy współuzależnienia. Posiada wiedzę na temat instytucji udzielających pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (50% poprawnych odpowiedzi), przygotowanie krótkiego ustnego wystąpienia, obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.