Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06D-L15.16-IVSEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska
Prowadzący grup: Małgorzata Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualne opracowanie.


Ocena ta stanowi 100% oceny końcowej

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych

Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.


Pełny opis:

1.Psychologiczne aspekty funkcjonowania pracowników w różnych formach zatrudniania.

2.Problemy życia zawodowego pracowników zatrudnionych w elastycznych formach.

3.Analiza funkcjonowania podmiotu w sytuacji zatrudnienia tradycyjnego i nietradycyjnego.

4.Podmiotowe, emocjonalne i środowiskowe uwarunkowania zachowania się pracownika zatrudnionego w różnych formach pracy, w tym m.in.: autonomia wyboru zatrudnienia elastycznego jako kategoria różnicująca pracowników; postawy wobec pracy pracowników peryferyjnych; kompetencje społeczne pracowników zatrudnionych w różnych formach; kontrakt psychologiczny w alternatywnych formach zatrudniania; satysfakcja z pracy pracowników zatrudnionych w elastycznych formach; koszty psychologiczne zatrudnienia atypowego.

5.Analiza funkcjonowania współczesnych organizacji w perspektywie zatrudnienia alternatywnego. Porównanie starych i nowych modeli pracy.

6.Zarządzanie zasobami ludzkimi w elastycznych formach zatrudnienia.

7.Społeczna percepcja różnych form zatrudnienia.

8.Alternatywne formy zatrudnienia jako alternatywa dla zatrudnienia tradycyjnego.

9.Elastyczne formy zatrudnienia wobec zjawiska wykluczenia społecznego.

10.Rola i znaczenie elastycznych form zatrudniania dla człowieka i organizacji.

11.Konsekwencje zatrudnienia elastycznego dla podmiotu i organizacji, w tym m.in.: kultura bezpieczeństwa pracy w różnych formach zatrudnienia, mobbing w elastycznych formach zatrudnienia, pracoholizm, wypalenie zawodowe, patologie pracy

Zajęcia w cyklu "rozliczenie roczne 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Maliszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Małgorzata Dobrowolska, Ewa Jarosz, Mirosław Kisiel, Eugenia Mandal, Danuta Rode, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Górnik-Durose, Ewa Jarosz, Eugenia Mandal, Hanna Przybyła-Basista, Elżbieta Turska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Ewa Borowiec, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Beata Ecler-Nocoń, Alicja Gałązka, Ewa Jarosz, Katarzyna Krasoń, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bernasiewicz, Ewa Borowiec, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Beata Ecler-Nocoń, Alicja Gałązka, Małgorzata Górnik-Durose, Ewa Jarosz, Stanisław Juszczyk, Katarzyna Krasoń, Eugenia Mandal, Irena Pilch, Irena Polewczyk, Hanna Przybyła-Basista, Zbigniew Spendel, Elżbieta Turska, Teresa Wilk, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.