Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy asystenta rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-6MPAR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy asystenta rodziny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Tomasz Gebel, Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwadrans
Prowadzący grup: Tomasz Gebel, Łukasz Kwadrans
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (egzamin pisemny, kolokwium, projektu grupowego oraz analizy przypadku)

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy asystenta rodziny ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy z rodzinami w ramach zadań związanych z asystenturą rodzin. Ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami pracy asystenta, wyrobić umiejętność prawidłowego doboru i stosowania metod pracy oraz wzmocnić świadomość konieczności metodycznego postępowania w pracy. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania rodziny, jej potrzeb oraz tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Nabędą umiejętności niezbędne w pracy z rodziną i świadomość konieczności ciągłego samorozwoju, który jest niezbędny, by odpowiednio wzmacniać rodzinę i rozwijać jej potencjał.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji ( kolokwium, analiza przypadku, aktywność na zajęciach)

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy asystenta rodziny ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy z rodzinami w ramach zadań związanych z asystenturą rodzin. Ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami pracy asystenta, wyrobić umiejętność prawidłowego doboru i stosowania metod pracy oraz wzmocnić świadomość konieczności metodycznego postępowania w pracy. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania rodziny, jej potrzeb oraz tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Nabędą umiejętności niezbędne w pracy z rodziną i świadomość konieczności ciągłego samorozwoju, który jest niezbędny, by odpowiednio wzmacniać rodzinę i rozwijać jej potencjał.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, analiza przypadku (projekt grupowy), aktywność na zajęciach)

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy asystenta rodziny ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy z rodzinami w ramach zadań związanych z asystenturą rodzin. Ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami pracy asystenta, wyrobić umiejętność prawidłowego doboru i stosowania metod pracy oraz wzmocnić świadomość konieczności metodycznego postępowania w pracy. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania rodziny, jej potrzeb oraz tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Nabędą umiejętności niezbędne w pracy z rodziną i świadomość konieczności ciągłego samorozwoju, który jest niezbędny, by odpowiednio wzmacniać rodzinę i rozwijać jej potencjał.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anton Dragomiletskii
Prowadzący grup: Anton Dragomiletskii
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, analiza przypadku (projekt grupowy), aktywność na zajęciach)

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy asystenta rodziny ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy z rodzinami w ramach zadań związanych z asystenturą rodzin. Ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami pracy asystenta, wyrobić umiejętność prawidłowego doboru i stosowania metod pracy oraz wzmocnić świadomość konieczności metodycznego postępowania w pracy. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania rodziny, jej potrzeb oraz tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Nabędą umiejętności niezbędne w pracy z rodziną i świadomość konieczności ciągłego samorozwoju, który jest niezbędny, by odpowiednio wzmacniać rodzinę i rozwijać jej potencjał.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.