Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring ekspercki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-TUT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring ekspercki
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Przedmiot ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Karina Banaszkiewicz-Sadowska, Piotr Bartczak, Krzysztof Bierwiaczonek, Artur Biłgorajski, Małgorzata Błaszczyk, Piotr Bogalecki, Agnieszka Brąszewska, Andrzej Burian, Tomasz Burzyński, Edyta Charzyńska, Anna Collin, Katarzyna Czornik, Dominika Dąbrowska, Grzegorz Dercz, Dagmara Dobosz, Grzegorz Dobrowolski, Ewa Drab, Dagmara Drzazga, Beata Duda, Maria Flakus, Jacek Francikowski, Dagmara Głuszek-Szafraniec, Sylwia Golba, Jerzy Goraus, Dorota Gregorowicz, Tomasz Gruszczyk, Katarzyna Grzybczyk, Łukasz Jach, Mariusz Jagielski, Mariusz Jakosz, Renata Jankowska, Anna Jaworska-Wieloch, Kamil Kamiński, Barbara Kita, Kajetan Koperwas, Przemysław Koprowski, Barbara Kożusznik, Tomasz Krzykawski, Bartosz Kucia, Marta Kuwik, Karolina Lebek, Monika Ładoń, Dawid Madziar, Franco Magurno, Katarzyna Malarz, Oksana Małysa, Grzegorz Matusik, Magdalena Matysik, Maciej Mendecki, Marcin Moroń, Aleksandra Niewiara, Małgorzata Nitka, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Hubert Okła, Tomasz Okraska, Mateusz Paliga, Marian Paluch, Izabela Poprawa, Andrzej Porzuczek, Magdalena Półtorak, Szymon Puławski, Ewa Radecka, Magdalena Rost-Roszkowska, Jerzy Rudziński, Tomasz Sapota, Olga Sitarz, Piotr Siupka, Agnieszka Skorupa, Justyna Smolarek-Łach, Mateusz Sokulski, Maciej Stanek, Anna Szafrańska, Agnieszka Ślęzak-Świat, Marta Tomczok, Ilona Topa, Łukasz Trembaczowski, Agnieszka Turska-Kawa, Anna Urbisz, Rafał Warchulski, Elżbieta Wolny, Tomasz Xięski, Piotr Zawiejski, Piotr Zawojski, Beata Zielosko, Edward Zorębski, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Marta Baron-Milian, Natalia Borowska-Żuchowska, Jolanta Brożek, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Maria Chełkowska-Zacharewicz, Paweł Chorzępa, Łukasz Depa, Marta Dziewięcka, Andrzej Górny, Damian Gruszka, Hanna Grzonka-Karwacka, Barbara Hachuła, Dagna Kocur, Wiesław Kubiś, Stanisław Kucharski, Jolanta Lubocha-Kruglik, Szymon Makuła, Katarzyna Malarz, Karol Małota, Łukasz Maryniak, Anna Milewska-Hendel, Agata Nicewicz, Magdalena Noszczyńska, Tomasz Orczyk, Artur Piński, Adam Pisarek, Agnieszka Pisarzowska, Ewa Radecka, Małgorzata Rudnicka, Wojciech Sady, Marta Sawadro, Rafał Skinderowicz, Norbert Slenzok, Katarzyna Sychta, Tomasz Szostok, Patrycja Szostok-Nowacka, Magdalena Szpunar, Piotr Ślęczkowski, Artur Taszakowski, Marcin Walczak, Mirosław Węcki, Edward Zorębski, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Dominika Bek, Ewa Borkowska, Michał Brol, Anna Collin, Anna Czarnowus, Dagmara Gałajda, Dominika Idziak-Helmcke, Maciej Kapkowski, Biswajit Karmakar, Kajetan Koperwas, Karolina Kostyra, Tomasz Krzykawski, Sławomir Kula, Marta Kuwik, Monika Ładoń, Katarzyna Malarz, Małgorzata Myśliwiec, Andrzej Olbryś, Andrzej Porzuczek, Anna Pyszkowska, Tristan Schmidt, Olga Sitarz, Agnieszka Skorupa, Elżbieta Stephan, Magdalena Tarnacka, Ewa Wojtyna, Elżbieta Wolny, Roman Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Michał Daszykowski, Jakub Morawiec, Bożena Pactwa, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Pietrzykowski, Anna Pyszkowska, Sławomir Sitek, Anna Stwora, Monika Sułkowska, Wojciech Śmieja, Dorota Tarnawska, Magdalena Tkacz, Paweł Tomczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu w szkole doktorskiej
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Tomasz Adamczyk, Karina Banaszkiewicz-Sadowska, Aleksandra Barwicka-Makula, Piotr Bogalecki, Dorota Borowska-Wykręt, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Katarzyna Choroba, Beata Dzianowicz, Barbara Feist, Monika Gajecka, Agnieszka Janiak, Paweł Janik, Jan Kajfosz, Tomasz Krzykawski, Marta Kuwik, Jolanta Latkowska, Maciej Mendecki, Tomasz Orczyk, Krystian Prusik, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Marzena Rams-Baron, Jan Słomka, Monika Sułkowska, Barbara Taraszka-Drożdż, Żaneta Wojnarowska, Marcin Zabawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu w szkole doktorskiej
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)