Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring ekspercki 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-TUT3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring ekspercki 3
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Aleksandra Barwicka-Makula, Rafał Blicharz, Natalia Borowska-Żuchowska, Maria Chełkowska-Zacharewicz, Katarzyna Czornik, Grzegorz Dobrowolski, Grzegorz Drożdż, Piotr Duda, Bartosz Dziewit, Magdalena Figzał-Janikowska, Jacek Francikowski, Paweł Gała, Andrzej Górny, Piotr Helbin, Justyna Jurek-Suliga, Małgorzata Kądziela, Sławomir Kędzior, Kajetan Koperwas, Marcin Kostur, Marcin Łaciak, Roman Marchaj, Katarzyna Marcol, Łukasz Maryniak, Aleksander Nawarecki, Jerzy Nita, Marian Paluch, Agnieszka Pasztak-Opiłka, Sabina Pawlik, Tomasz Pietrzykowski, Adam Pisarek, Małgorzata Pohl-Michałek, Szymon Puławski, Grzegorz Racki, Ewa Rott-Pietrzyk, Małgorzata Rygielska, Maciej Serda, Olga Sitarz, Tomasz Siudyga, Piotr Skubała, Jan Słomka, Anna Szafrańska, Tomasz Szostok, Elżbieta Szulińska, Wojciech Śmieja, Monika Tarnawska, Agnieszka Turska-Kawa, Daniel Wasilkowski, Andrzej Wilczek, Zbigniew Wilczek, Mateusz Zeifert, Kazimierz Zgryzek, Edward Zorębski, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
tutoring - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Karina Banaszkiewicz-Sadowska, Natalia Borowska-Żuchowska, Krystyna Buszman, Armand Cholewka, Grzegorz Dercz, Magdalena Figzał-Janikowska, Irina Galuskina, Dagmara Głuszek-Szafraniec, Katarzyna Grzybczyk, Urszula Guzik, Dominika Iwan-Sojka, Mariusz Jakosz, Anna Jaworska-Wieloch, Kamil Kamiński, Barbara Kita, Kajetan Koperwas, Michał Krzykawski, Bartosz Kucia, Marta Kuwik, Dawid Madziar, Franco Magurno, Oksana Małysa, Grzegorz Matusik, Magdalena Matysik, Maciej Mendecki, Marian Paluch, Artur Piński, Andrzej Porzuczek, Szymon Puławski, Ewa Radecka, Patrycja Rudnicka, Tomasz Siudyga, Rafał Skinderowicz, Mateusz Sokulski, Maciej Stanek, Monika Sulik, Anna Szeremeta, Dariusz Szostek, Elżbieta Turska, Agnieszka Turska-Kawa, Karolina Wojtasik, Tomasz Xięski, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Katarzyna Balin, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Łukasz Chajec, Maria Chełkowska-Zacharewicz, Grzegorz Dercz, Grzegorz Drożdż, Marta Dziewięcka, Jacek Francikowski, Monika Gajecka, Andrzej Górny, Tomasz Gruszczyk, Barbara Hachuła, Zbigniew Hojka, Mariusz Jakosz, Barbara Kita, Magdalena Kowalska, Stanisław Kucharski, Leszek Marynowski, Tomasz Orczyk, Małgorzata Pawlik, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Płomińska, Elżbieta Proń, Joanna Przyklenk, Michał Rakociński, Piotr Siupka, Monika Tarnawska, Artur Taszakowski, Mirosław Węcki, Anna Wójcik, Piotr Zawiejski, Mateusz Żaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Damian Absalon, Wioleta Cieślik, Marek Głowacki, Maciej Janowski, Michał Kania, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu w szkole doktorskiej
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
tutoring, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Ievgen Dubovyk, Maciej Kapkowski, Jerzy Kubacki, Anna Paszkowska, Piotr Pinior, Ewa Robaszkiewicz, Chang Il You, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu w szkole doktorskiej
Sposób ustalania oceny końcowej:

Indywidualnie ustalana przez tutora w porozumieniu z doktorantem.

Pełny opis:

Moduł ten realizowany będzie w formie spotkań doktoranta z wybranym przez niego i uzgodnionym z promotorem nauczycielem akademickim, którego dorobek naukowy zazębia się z zainteresowaniami doktoranta. Jego celem będzie m.in. pomoc w zbudowaniu metodologicznego zaplecza pracy doktorskiej. Doktorant w całym cyklu kształcenia ma zrealizować trzy zajęcia z tutorem po 10 godzin każdy.

Uwagi:

Tutorem może być każdy nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim i wyrazi zgodę na współpracę. Tutorem może być też osoba niespełniająca któregoś z tych warunków (z wyjątkiem zgody), o ile uczelnia nie dysponuje ekspertem w poszukiwanym przez doktoranta zakresie. Praca z zewnętrznym tutorem wymaga zgody dziekana Szkoły Doktorskiej.

W wyborze tutora może i powinien uczestniczyć promotor.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)