Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka I-go języka kier. 3 - Konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FSKZ-S1-PN1J3K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I-go języka kier. 3 - Konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kurtok
Prowadzący grup: Andrea Babiarova, Marijana Roscic, Lenka Vavrova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Moduł Praktyczna nauka pierwszego języka 3: Konwersacja ma charakter praktyczny i obejmuje nabycie i wyćwiczenie w sposób zintegrowany takich

kompetencji, jak kompetencja leksykalna i konwersacyjna w zakresie wymogów określonych dla poziomu A2+ ESOKJ wybranego pierwszego języka

południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Nauka języka w obrębie modułu jest kontynuowana, realizowana od poziomu A2 ESKOJ, osiągniętego w

poprzedzającym semestrze. Studenci rozszerzają zasób słownictwa, ćwiczą oraz doskonalą i pogłębiają sprawności językowe w zakresie ekspresji

ustnej wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Ponadto doskonalą umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z prowadzeniem dyskusji na tematy specjalistyczne, w tym techniczne w wybranym pierwszym języku kierunkowym. Efektem realizacji modułu jest osiągnięcie poziomu A2+ ESOKJ.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams w trybie synchronicznym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kurtok
Prowadzący grup: Srdan Papic, Marijana Roscic, Lenka Vavrova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Moduł Praktyczna nauka pierwszego języka 3: Konwersacja ma charakter praktyczny i obejmuje nabycie i wyćwiczenie w sposób zintegrowany takich

kompetencji, jak kompetencja leksykalna i konwersacyjna w zakresie wymogów określonych dla poziomu A2+ ESOKJ wybranego pierwszego języka

południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Nauka języka w obrębie modułu jest kontynuowana, realizowana od poziomu A2 ESKOJ, osiągniętego w

poprzedzającym semestrze. Studenci rozszerzają zasób słownictwa, ćwiczą oraz doskonalą i pogłębiają sprawności językowe w zakresie ekspresji

ustnej wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Ponadto doskonalą umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z prowadzeniem dyskusji na tematy specjalistyczne, w tym techniczne w wybranym pierwszym języku kierunkowym. Efektem realizacji modułu jest osiągnięcie poziomu A2+ ESOKJ.

Uwagi:

-----

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kurtok
Prowadzący grup: Adela Dvorakova, Marijana Roscic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen cząstkowych.

Student jest zobowiązany do aktywnego i regularnego udziału w zajęciach. Dopuszczalna nieobecność na zajęciach wynosi 30%.


Pełny opis:

Moduł Praktyczna nauka pierwszego języka 3: Konwersacja ma charakter praktyczny i obejmuje nabycie i wyćwiczenie w sposób zintegrowany takich kompetencji, jak kompetencja leksykalna i konwersacyjna w zakresie wymogów określonych dla poziomu B1 ESOKJ wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Nauka języka w obrębie modułu jest kontynuowana, realizowana od poziomu B1 ESKOJ, osiągniętego w poprzedzającym semestrze. Studenci rozszerzają zasób słownictwa, ćwiczą oraz doskonalą i pogłębiają sprawności językowe w zakresie ekspresji ustnej wybranego pierwszego języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Ponadto doskonalą umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z prowadzeniem dyskusji na tematy specjalistyczne, w tym techniczne w wybranym pierwszym języku kierunkowym.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)