Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Sławomir Borymski, Agata Daszkowska-Golec, Monika Gajecka, Kornelia Gudyś, Urszula Guzik, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Katarzyna Kasperkiewicz, Marzena Kurowska, Renata Kurtyka, Monika Malicka, Anna Markowicz, Agata Nicewicz, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Rudnicka, Krzysztof Sitko, Piotr Siupka, Agnieszka Sosinka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest składową 2 ocen:

- aktywności ciągłej

- zaliczenia końcowego w formie planu pracy

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w danej jednostce oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej, która najczęściej ma charakter pracy przeglądowej. Za zgodą prowadzącego praca licencjacka może być zrealizowana jako praca doświadczalna. W trakcie zajęć student poznaje podstawy warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności analizy specjalistycznych tekstów oraz poznaje specjalistyczną terminologię anglojęzyczną. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez, we współpracy z grupą oraz prowadzącym dyskutuje proste problemy naukowe; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz opracowanie szczegółowego planu pracy licencjackiej na bazie zgromadzonej literatury fachowej, w tym anglojęzycznej.

Uwagi:

szczegółowe informacje znajdują się w sekcjach związanych z poszczególnymi grupami laboratoryjnymi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Katarzyna Bzdęga, Marta Dziewięcka, Monika Gajecka, Kornelia Gudyś, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Mariusz Kanturski, Katarzyna Kasperkiewicz, Agnieszka Kompała-Bąba, Ewa Kurczyńska, Marzena Kurowska, Michał Ludynia, Monika Malicka, Karol Małota, Anna Markowicz, Marek Marzec, Anna Milewska-Hendel, Mirosław Nakonieczny, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Małgorzata Rudnicka, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Agnieszka Siemieniuk, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest składową 2 ocen:

- aktywności ciągłej

- zaliczenia końcowego w formie planu pracy

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w danej jednostce oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej, która najczęściej ma charakter pracy przeglądowej. Za zgodą prowadzącego praca licencjacka może być zrealizowana jako praca doświadczalna. W trakcie zajęć student poznaje podstawy warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności analizy specjalistycznych tekstów oraz poznaje specjalistyczną terminologię anglojęzyczną. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez, we współpracy z grupą oraz prowadzącym dyskutuje proste problemy naukowe; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz opracowanie szczegółowego planu pracy licencjackiej na bazie zgromadzonej literatury fachowej, w tym anglojęzycznej.

Uwagi:

szczegółowe informacje znajdują się w sekcjach związanych z poszczególnymi grupami laboratoryjnymi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Katarzyna Bzdęga, Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Monika Gajecka, Izabela Greń, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Katarzyna Kasperkiewicz, Marzena Kurowska, Michał Ludynia, Eugeniusz Małkowski, Karol Małota, Ariel Marchlewicz, Anna Markowicz, Marek Marzec, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Joanna Morończyk, Mirosław Nakonieczny, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Agnieszka Siemieniuk, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Daniel Wasilkowski, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest składową 2 ocen:

- aktywności ciągłej

- zaliczenia końcowego w formie planu pracy

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w danej jednostce oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej, która najczęściej ma charakter pracy przeglądowej. Za zgodą prowadzącego praca licencjacka może być zrealizowana jako praca doświadczalna. W trakcie zajęć student poznaje podstawy warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności analizy specjalistycznych tekstów oraz poznaje specjalistyczną terminologię anglojęzyczną. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez, we współpracy z grupą oraz prowadzącym dyskutuje proste problemy naukowe; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz opracowanie szczegółowego planu pracy licencjackiej na bazie zgromadzonej literatury fachowej, w tym anglojęzycznej.

Uwagi:

szczegółowe informacje znajdują się w sekcjach związanych z poszczególnymi grupami laboratoryjnymi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Bożena Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)