Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Sławomir Borymski, Agata Daszkowska-Golec, Monika Gajecka, Kornelia Gudyś, Urszula Guzik, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Katarzyna Kasperkiewicz, Marzena Kurowska, Renata Kurtyka, Monika Malicka, Anna Markowicz, Agata Nicewicz, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Rudnicka, Krzysztof Sitko, Piotr Siupka, Agnieszka Sosinka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym do wystawienia oceny końcowej z Pracowni licencjackiej II jest złożenie w APD pracy i jej zatwierdzenie przez promotora.


Ocenę wystawia promotor/opiekun pracy - patrz: informacje o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I.

W dalszym ciągu student (zgodnie z jego preferencjami i zainteresowaniami naukowymi) ma możliwość zapoznawania się z działalnością zespołu badawczego/promotora. Uczy się zasad pracy naukowej, poznaje tematykę badawczą zespołu badawczego/promotora. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego. Końcowym efektem przedmiotu jest przedłożenie do recenzji pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Katarzyna Bzdęga, Marta Dziewięcka, Monika Gajecka, Kornelia Gudyś, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Mariusz Kanturski, Katarzyna Kasperkiewicz, Agnieszka Kompała-Bąba, Ewa Kurczyńska, Marzena Kurowska, Michał Ludynia, Karol Małota, Anna Markowicz, Anna Milewska-Hendel, Mirosław Nakonieczny, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Małgorzata Rudnicka, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Agnieszka Siemieniuk, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym do wystawienia oceny końcowej z Pracowni licencjackiej II jest złożenie w APD pracy i jej zatwierdzenie przez promotora.


Ocenę wystawia promotor/opiekun pracy - patrz: informacje o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I.

W dalszym ciągu student (zgodnie z jego preferencjami i zainteresowaniami naukowymi) ma możliwość zapoznawania się z działalnością zespołu badawczego/promotora. Uczy się zasad pracy naukowej, poznaje tematykę badawczą zespołu badawczego/promotora. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego. Końcowym efektem przedmiotu jest przedłożenie do recenzji pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)