Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DK-S1-SPRP20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Robert Radek, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Podstawowym celem realizacji modułu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

1) prowadzenia analizy systemowej,

2) identyfikacji, opisywania i wyjaśniania zasad funkcjonowania polskiego systemu politycznego,

3) analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym.

Zagadnienia objęte modułem przygotowują do:

1) profesjonalnego opisywania i komentowania wydarzeń zachodzących na polskiej scenie politycznej,

2) realizowania usług doradczych dla uczestników rywalizacji politycznej i podmiotów administracji publicznej,

3) inicjowania i kierowania działalnością organizacyjną w sferze publicznej,

4) aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu państwowym i samorządowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Podstawowym celem realizacji modułu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

1) prowadzenia analizy systemowej,

2) identyfikacji, opisywania i wyjaśniania zasad funkcjonowania polskiego systemu politycznego,

3) analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym.

Zagadnienia objęte modułem przygotowują do:

1) profesjonalnego opisywania i komentowania wydarzeń zachodzących na polskiej scenie politycznej,

2) realizowania usług doradczych dla uczestników rywalizacji politycznej i podmiotów administracji publicznej,

3) inicjowania i kierowania działalnością organizacyjną w sferze publicznej,

4) aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu państwowym i samorządowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)