Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium- sem. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-EWP-N2-SEM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium- sem. 3
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Alina Budniak, Monika Frania, Mirosław Kisiel, Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocenie podlega część pracy dyplomowej, która jest ustalona na początku semestru. W zależności od charakteru pracy badawczej, możliwości przeprowadzenia badań, typu badań, będzie oceniony różny fragment pracy. Ocena dokonana jest na podstawie przedstawionego tekstu przez studenta w wersji elektronicznej.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne to praca w małych grupach studentów, to dyskusja nad koncepcją pracy badawczej, jej metodologią, literaturą przedmiotu i interpretacją wyników badań. Stanowią również indywidualne konsultacje ze studentem.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Alina Budniak, Beata Ecler-Nocoń, Tomasz Huk, Mirosław Kisiel, Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Violetta Rodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Tomasz Huk, Mirosław Kisiel, Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)