Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry i zabawy w pracy z dziećmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN2-PPIW-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry i zabawy w pracy z dziećmi
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skop
Prowadzący grup: Karolina Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlegają:

a. obecność na zajęciach – dozwolona 1 nieobecność, każdą kolejną należy odpracować

b. aktywny udział w zajęciach (praktyczne i merytoryczne przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, udział w aktywnościach proponowanych przez prowadzącego)

c. wkład w przygotowanie projektu zespołowego: e-booka z wykazem gier i zabaw do wykorzystania w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

d. kolokwium zaliczeniowe (na ostatnich zajęciach, test online)


Pełny opis:

Zajęcia 1.

Gra i zabawa – cele, podobieństwa, różnice. Zabawa jako naturalna czynność wieku dziecięcego.

Zajęcia 2.

Integracja zespołu klasowego. Gry i zabawy integracyjne – dobór, organizacja i realizacja. Gry i zabawy rozwijające współpracę i współdziałanie.

Zajęcia 3.

Gry i zabawy ruchowe. Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe. Gry i zabawy przy muzyce.

Zajęcia 4.

Gry i zabawy jako wsparcie działań edukacyjnych. Gry i zabawy śródlekcyjne/ gry i zabawy kształtujące zdolność koncentracji.

Zajęcia 5.

Gry i zabawy jako wsparcie działań terapeutycznych. Relaksacja, radzenie sobie z emocjami, przeciwdziałanie agresji, oswajanie lęku.

Zajęcia 6.

Gry i zabawy w terenie.

Gry planszowe, które warto znać. Gry i zabawy w sieci.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Małgorzata Mnich, Karolina Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skop
Prowadzący grup: Karolina Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)