Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OG-S1-KI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gałązka
Prowadzący grup: Alicja Gałązka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie przygotowanej prezentacji oraz testu końcowego

Pełny opis:

W trakcie zajęć z komunikacji interpersonalnej realizowane będą zagadnienia z zakresu efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W trakcie zajęć studenci będą mogli poznać zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii komunikacji oraz zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące asertywności, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Ponadto studenci mają możliwość poznania wzorców komunikacyjnych zróżnicowanych kulturowo oraz kontekstowo. Omówione zostaną ponadto zasady poprawnej komunikacji z dzieckiem, rodzicem i nauczycielem.

Uwagi:

Student ma szczegółową wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej; zna podstawowe pojęcia i

teorie dotyczące komunikacji interpersonalnej; rozumie złożoność komunikacji w grupie, zespołach w

czasie spotkań i negocjacji

Umiejętności

Student wykorzystuje komunikację werbalną i pozawerbalną do podejmowania dyskusji, negocjacji i

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, potrafi pracować nad rozwojem swojej inteligencji

emocjonalnej, jest przygotowany do działań w grupie z wykorzystaniem swoich cech psychospołecznych,

potrafi dokonać wstępnej analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania zespołu. Potrafi zarządzać

czasem pracy, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie

lub innych

Kompetencje społeczne

Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i

pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi pogłębiać swoją wiedzę przez całe życie w

oparciu o doświadczenia praktyczne i literaturę przedmiotu; jest przygotowany do świadomego

komunikowania się w różnych środowiskach zarówno w formie pisemnej jak i ustnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gałązka
Prowadzący grup: Alicja Gałązka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie przygotowanej prezentacji oraz testu końcowego

Pełny opis:

W trakcie zajęć z komunikacji interpersonalnej realizowane będą zagadnienia z zakresu efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W trakcie zajęć studenci będą mogli poznać zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii komunikacji oraz zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące asertywności, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Ponadto studenci mają możliwość poznania wzorców komunikacyjnych zróżnicowanych kulturowo oraz kontekstowo. Omówione zostaną ponadto zasady poprawnej komunikacji z dzieckiem, rodzicem i nauczycielem.

Uwagi:

Student ma szczegółową wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej; zna podstawowe pojęcia i

teorie dotyczące komunikacji interpersonalnej; rozumie złożoność komunikacji w grupie, zespołach w

czasie spotkań i negocjacji

Umiejętności

Student wykorzystuje komunikację werbalną i pozawerbalną do podejmowania dyskusji, negocjacji i

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, potrafi pracować nad rozwojem swojej inteligencji

emocjonalnej, jest przygotowany do działań w grupie z wykorzystaniem swoich cech psychospołecznych,

potrafi dokonać wstępnej analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania zespołu. Potrafi zarządzać

czasem pracy, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie

lub innych

Kompetencje społeczne

Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i

pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi pogłębiać swoją wiedzę przez całe życie w

oparciu o doświadczenia praktyczne i literaturę przedmiotu; jest przygotowany do świadomego

komunikowania się w różnych środowiskach zarówno w formie pisemnej jak i ustnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Prowadzący grup: Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie przygotowanej prezentacji

Pełny opis:

W trakcie zajęć z komunikacji interpersonalnej realizowane będą zagadnienia z zakresu efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W trakcie zajęć studenci będą mogli poznać zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii komunikacji oraz zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące asertywności, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Ponadto studenci mają możliwość poznania wzorców komunikacyjnych zróżnicowanych kulturowo oraz kontekstowo. Omówione zostaną ponadto zasady poprawnej komunikacji z dzieckiem, rodzicem i nauczycielem.

Uwagi:

Student ma szczegółową wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej; zna podstawowe pojęcia i

teorie dotyczące komunikacji interpersonalnej; rozumie złożoność komunikacji w grupie, zespołach w

czasie spotkań i negocjacji

Umiejętności

Student wykorzystuje komunikację werbalną i pozawerbalną do podejmowania dyskusji, negocjacji i

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, potrafi pracować nad rozwojem swojej inteligencji

emocjonalnej, jest przygotowany do działań w grupie z wykorzystaniem swoich cech psychospołecznych,

potrafi dokonać wstępnej analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania zespołu. Potrafi zarządzać

czasem pracy, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie

lub innych

Kompetencje społeczne

Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; potrafi współdziałać i

pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi pogłębiać swoją wiedzę przez całe życie w

oparciu o doświadczenia praktyczne i literaturę przedmiotu; jest przygotowany do świadomego

komunikowania się w różnych środowiskach zarówno w formie pisemnej jak i ustnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Dobosz
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz, Marlena Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)