Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - semestr 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-REW-S2-SEM01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - semestr 1
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak
Prowadzący grup: Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Anna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak, Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Anna Nowak, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (w tym frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: konkretyzowania własnych zainteresowań naukowych, samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury przedmiotu, zaangażowania w przygotowanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i samodyscypliny, systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy magisterskiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; poprawne sformułowanie tytułu pracy licencjackiej; umiejętność uzasadnienia naukowego znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie tematycznym); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium magisterskie (I semestr) przygotowuje studenta do samodzielnego wyboru tematu pracy, zgłębienia literatury dotyczącej przedmiotu badań, w tym metodologicznej, a następnie przygotowania I rozdziału (teoretycznego) pracy magisterskiej. Ukończony rozdział 1. stanowi podstawę zaliczenia pierwszego semestru seminarium.


Pełny opis:

Problematyka realizowana na seminarium magisterskim w semestrze zimowym obejmuje:

1. Zgłębianie zainteresowań pedagogicznych studentów w celu dokonania wyboru tematyki pracy magisterskiej zgodnej ze specjalnością: pedagogika rewalidacyjna, oraz sformułowania jej tytułu.

2. Zapoznanie się z procedurą postępowania badawczego:

- wybór problematyki (z uzasadnieniem obejmującym aktualny stan wiedzy) oraz przedmiotu badań;

- formułowanie celów i problemów badawczych;

- sprecyzowanie tematu i tytułu pracy;

- wybór terenu badań;

- dobór próby (badanych);

- wybór metody badań;

- określenie technik badawczych;

- opracowanie narzędzi badawczych;

- badania pilotażowe;

- przeprowadzenie badań właściwych;

- opracowanie i interpretacja wyników badań empirycznych (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem).

3. Sposoby korzystania ze specjalistycznej literatury, np. źródeł naukowych, zawartości czasopism pedagogicznych (bibliotek cyfrowych, baz danych).

4. Zasady przygotowania rozdziału teoretycznego pracy magisterskiej (struktura, treść, budowanie pojęć, przypisy) .

Uwagi:

Studenta obowiązuje znajomość zaprezentowanych podczas zajęć seminaryjnych zagadnień metodologicznych i merytorycznych z zakresu pedagogiki (zwłaszcza pedagogiki specjalnej), etyki pracy naukowej, socjologii, psychologii oraz korzystanie z proponowanych pozycji bibliograficznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.