Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie praktyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SO-OZ-S1-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie praktyk
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górny
Prowadzący grup: Andrzej Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Trembaczowski
Prowadzący grup: Łukasz Trembaczowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z sumy ocen za powierzone w trakcie zajęć zadania.

Każde zadanie podnosi ocenę końcową od 0,5 do 1.

Za trzy poprawnie wykonane zadania - 5,0

Za dwa poprawnie wykonane zadania - 4,0

Za jedno poprawnie wykonane zadanie - 3,0

Zadania wykonane częściowo poprawnie oceniane są na 0,5.


Pełny opis:

Zajęcia stanowią część cyklu modułów związanych z realizacją przez studentów praktyk terenowych. Celem zajęć jest wspólne ze studentami przepracowanie kolejnych etapów procedury badawczej, aż po przygotowanie narzędzia badawczego (kwestionariusza).

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu:

https://informator.us.edu.pl/modules/71485/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Żak
Prowadzący grup: Monika Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:


- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna nieobecność na jednym bloku zajęciowym, tj. 90 min. w semestrze)

- czynny udział w tworzeniu dyspozycji do wywiadu

UWAGA:

Nagrania wraz z transkrypcją wywiadów należy złożyć na pierwszych zajęciach z przedmiotu "Opracowanie praktyk".

Pełny opis:

Zajęcia stanowią część cyklu modułów związanych z realizacją przez studentów praktyk terenowych. Celem tego modułu jest wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego konstruowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiety lub wywiadu) oraz przygotowania materiałów pomocniczych do przeprowadzenia badań

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/71485/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nawrocki
Prowadzący grup: Tomasz Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)