Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 4.0 i digital public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SO-S2-MDPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing 4.0 i digital public relations
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Bartosz Kicior, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ocen (określona przepisami zawartymi w Uchwale dot. ustalania oceny końcowej z modułu) z wykładu (egzamin) oraz z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce, które wiążą się z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z wykorzystywaniem w coraz większym zakresie Internetu w biznesie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Bartosz Kicior, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Bartosz Kicior, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Moduł przewiduje realizację zajęć ukazujących kluczowe ramy analityczne, narzędzia i koncepcje, które są niezbędne w budowaniu skutecznej strategii marketingowej. Uczestnicy zapoznają się z tematem na poziomie strategicznym i operacyjnym. W ramach modułu studenci uzyskują podstawowe wiadomości o istocie marketingu, budowie strategii, a w szczególności o: grupie docelowej, określeniu potrzeb klienta, opracowaniu produktu lub usługi, które mają zaspokoić te potrzeby, komunikacji z klientem, zaoferowaniu usług. Studenci poznają różnice między marketingiem, Public Relations, reklamą etc. Celem zajęć jest opracowanie szeroko stosowanego zestawu narzędzi analitycznych, który opiera się na: antycypowaniu decyzji, z którymi często spotykają się menedżerowie; wprowadzeniu wiedzy z zakresu podstawowych teorii z zakresu nauk społecznych; wiedzy na temat wykorzystania analiz empirycznych. Nacisk kładziony jest również na wykorzystanie symulowanego studium przypadku w celu rozwijania umiejętności w zakresie analizy i zrozumienia złożonych sytuacji biznesowych w realnym świecie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Dorota Nowalska-Kapuścik, Angelika Pabian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)