Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji a ZZL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-ZZL-N1-SOZZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji a ZZL
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Horbovyy
Prowadzący grup: Artur Horbovyy, Beata Wolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ochwat
Prowadzący grup: Michał Ochwat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa uzyskana przez studenta stanowi sumę składową punktów uzyskanych za:

1. aktywność (1-3 pkt za odpowiedź, nielimitowana),

2. egzamin końcowy (maksymalnie 40 pkt.).

3. fakultatywne uczestnictwo w kolokwiach (maksymalnie 10 pkt.).

Suma punktów uzyskanych przez studenta ze wszystkich powyższych kategorii, przyporządkowana jest do skali ocen:

Punktacja: Ocena:

40+ 5,0 (bdb)

35-39 4,5 (db+)

30-34 4,0 (db)

25-29 3,5 (dst+)

20-24 3,0 (dst)


Pełny opis:

Celem modułu jest rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania strategicznego o szczegółowe zagadnienia dotyczące opracowywania i wdrażania w organizacji strategii ogólnych i konkurencji oraz powiązanych z nimi działań w zakresie ZZL.

Treści merytoryczne: strategia i polityka organizacji – zagadnienia wprowadzające; system celów a system strategii w organizacji, poziomy strategii; podstawowe strategie rozwoju organizacji; strategie ZZL adekwatne do przyjętych strategii rozwoju i konkurowania.

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu:

informator.us.edu.pl/modules/81426/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ochwat
Prowadzący grup: Michał Ochwat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa uzyskana przez studenta stanowi sumę składową punktów uzyskanych za:

1. aktywność (1-3 pkt za odpowiedź, nielimitowana),

2. egzamin końcowy (maksymalnie 40 pkt.).

3. fakultatywne uczestnictwo w kolokwiach (maksymalnie 10 pkt.).

Suma punktów uzyskanych przez studenta ze wszystkich powyższych kategorii, przyporządkowana jest do skali ocen:

Punktacja: Ocena:

40+ 5,0 (bdb)

35-39 4,5 (db+)

30-34 4,0 (db)

25-29 3,5 (dst+)

20-24 3,0 (dst)


Pełny opis:

Celem modułu jest rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania strategicznego o szczegółowe zagadnienia dotyczące opracowywania i wdrażania w organizacji strategii ogólnych i konkurencji oraz powiązanych z nimi działań w zakresie ZZL.

Treści merytoryczne: strategia i polityka organizacji – zagadnienia wprowadzające; system celów a system strategii w organizacji, poziomy strategii; podstawowe strategie rozwoju organizacji; strategie ZZL adekwatne do przyjętych strategii rozwoju i konkurowania.

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu:

informator.us.edu.pl/modules/81426/

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)